Kiirusehoidik

Kiirushoidiku kiiruse haldamine

Uuendatud 7/23/2018

Kiirushoidikule (Cruise Control - CC) saab määrata erinevad kiirused.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt rooli nuppu (1) või (3) või hoidke seda all.

  • 5 km/h (5 mph) võrra seadistamiseks kasutage lühikest vajutust - iga vajutus lisab 5 km/h (5 mph).
  • Kiiruse muutmiseks 1 km/h (1 mph) sammudena hoidke nuppu all ja vabastage see, kui juhiekraani indikaator (4) kuvab soovitud kiiruse.

Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Piduripedaali asemel mootoriga pidurdamine

Püsikiirusehoidja kasutamisel ei reguleerita kiirust piduripedaali vajutamisega. Allamäge sõites võidakse hakata liikuma kiiremini ja kiirendust piiratakse mootoriga pidurdades. Sellisel juhul saab juht piduripedaali rakendamise ajutiselt püsikiirusehoidjaga blokeerida.

Vajutage gaasipedaal poolenisti alla ja vabastage.

Püsikiirusehoidja blokeerib piduripedaali ja kasutab seejärel ainult mootoriga pidurdamist.


Kas sellest oli abi?