Kiirusehoidik

Kiirushoidiku sisse- ja väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Kiirushoidikut (Cruise Control - CC) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidikut uuesti sisse lülitada.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Püsikiirusehoidja deaktiveerimine ja ooterežiimi lülitamine

Vajutage roolil nuppu (2).

Juhiekraani kiiruspiirangu tähised ja sümbolid on nüüd VALGE asemel HALLI värvi – kiirushoidik on ajutiselt välja lülitatud ja juht saab määratud maksimumkiirust ajutiselt ületada.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Kiirushoidik on ajutiselt välja lülitatud ja ooterežiimis juhul kui:

  • juht vajutab pidurit
  • käigukang liigutatakse asendisse N
  • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Püsikiirushoidja lülitatakse ooterežiimile, kui:

  • rattad kaotavad veojõu
  • pöörete arv on liiga madal/kõrge
  • pidurite temperatuur on liiga kõrge
  • kui kiirus langeb alla 30 km/h (20 mph).

Juht peab siis ise kiirust reguleerima.

Püsikiirushoidja taasaktiveerimine ooterežiimist

Vajutage roolil nuppu (1).

Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub jälle viimasena salvestatud kiirusel.

või

Vajutage roolil nuppu (2).

Püsikiirusehoidja märgistused ja sümbolid muutuvad HALLIST VALGEKS – auto liigub valitud kiirusel.

Märkus

Kui kiirus on taastatud roolinupu vajutamisega, võib kiirus märgatavalt suureneda.


Kas sellest oli abi?