Kiirusehoidik

Kiirushoidiku väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Kiirushoidiku Cruise ControlCC saab deaktiveerida.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Vajutage roolil nuppu (2).

Kiirusehoidik viiakse ooterežiimi.

Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu (1) või (3).

Juhiekraani sümbol ning püsikiirushoidja märgutuli (4) lülitatakse välja - see kustutab määratud/salvestatud kiiruse.

Vajutage roolil uuesti nuppu (2).

Käivitatakse teine funktsioon


Kas sellest oli abi?