Kiirusehoidik

Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku* vahel

Uuendatud 7/23/2018

Kohanduva kiirusehoidikuga autos* (ACC) saab juht lülitada püsikiirusehoidja (CC) ja ACC vahel.

ACC-lt CC-le üleminek

Sümbol juhiekraanil näitab, milline püsikiirushoidja on aktiivne.

CC

Cruise Control

ACC

Adaptive Cruise Control

VIT sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim

VIT sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim

Kiirusehoidik

Kohanduv kiirusehoidik

Kuidas lülituda kohanduvalt kiirusehoidjalt (ACC) püsikiirusehoidjale (CC).

Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiirushoidik.

Juhiekraanil kuvatav sümbol lülitub ACC-lt CC-le. Kohanduv kiirusehoidja (ACC) lülitatakse välja ning püsikiirusehoidja (CC) lülitatakse ooterežiimi.

Vajuta rooli nuppu .

Kiirushoidik käivitub ja salvestab praeguse kiiruse.

Hoiatus

Pärast ACC-lt CC-le lülitumist auto enam automaatselt ei pidurda, vaid järgib ainult seatud kiirust.

Kui CC on mootori väljalülitamisel aktiivne, aktiveeritakse mootori järjekordsel käivitamisel ACC.

CC-lt ACC-le tagasi lülitamine

Puudutage funktsioonivaates nuppu Adaptiiv. kiirusehoidik.

Juhiekraanil kuvatav sümbol lülitub CC-lt ACC-le. Kohanduv kiirusehoidja lülitatakse ooterežiimi.

Vajuta rooli nuppu .

Kohanduv kiirushoidik käivitub ning salvestab praeguse kiiruse koos vahemaaga eessõitvast sõidukist.


Kas sellest oli abi?