Kiirusepiiraja

Automaatne kiiruspiiraja*

Uuendatud 7/23/2018

Automaatse kiiruspiiraja funktsioon (Automatic Speed LimiterASL) seadistab auto maksimaalse liikumiskiiruse vastavalt liiklusmärkidele.

Kiiruspiiraja funktsiooni (Speed LimiterSL) saab lülitada ümber automaatsele kiiruspiirajale.

Automaatne kiiruspiiraja jälgib teepervel olevaid liiklusmärke ja määrab auto maksimaalse liikumiskiiruse nende alusel. Funktsioon sarnaneb liiklusmärgi teabe funktsioonile (Road Sign InformationRSI).

Hoiatus

Isegi kui juht näeb kiirust tähistavat liiklusmärki selgelt, võib kaamera näit siiski vale olla, sest märk võib paikneda vale nurga all, vales asendis, liiga kõrgel või olla määrdunud. Sellisel juhul peab juht sekkuma ning ette nähtud kiiruse saavutamiseks kiirust lisama või pidurdama.

Kas SL või ASL on aktiivne?

Sümbol juhiekraanil näitab, milline kiiruspiiraja on aktiivne.

Tähis

SL

ASL

VIT sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: ooterežiim.

VIT sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: ooterežiim.

Liiklusmärgi sümbolVaadake järgmisest jaotisest

Liiklusmärgi sümbol

Vaadake järgmisest jaotisest "ASL sümbol" sümboli värvi tähendust.

pärast piirangut "70": ASL on aktiivne.

ASL sümbol

Liiklusmärgi sümbol (kuvatakse spidomeetri keskel koos salvestatud kiirusenäiduga "70") võidakse kuvada kolmes värvitoonis.

Liiklusmärgi sümboli värv

Tähendus

Rohekaskollane

ASL on aktiivne

Hall

ASL on lülitatud ooterežiimi

Kollane/oranž

ASL on ajutiselt ooterežiimisNäiteks nurjus liiklusmärgi skannimine.

Piirangud

Automaatse kiiruspiirangu seadistamine toimub alles pärast liiklusmärgist möödumist. Kui liiklusmärgi lugemine ebaõnnestus näiteks seetõttu, et märk oli vale nurga all või määrdunud, siis automaatne kiiruspiirang (ASL) lülitub ooterežiimile ning käivitub tavaline kiiruspiirang (SL).

Sellistel juhtudel vastutab juht õige kiiruse valimise eest. Automaatne kiiruspiirang (ASL ) rakendub niipea kui auto möödub loetavast liiklusmärgist.


Kas sellest oli abi?