Kiirusepiiraja

Automaatse kiirusepiiraja lubatud kõrvalekalde muutmine

Uuendatud 7/23/2018

Kiirusepiiraja funktsiooni (Automatic Speed Limiter - ASL) kasutamisel saab määrata erinevad kõrvalekalde astmed.

Kiiruspiirangut saab suurendada või vähendada 5 km/h (5 mph) võrra. Näiteks juhul, kui seatud kiiruspiirang on 70 km/h (40 mph), aga juht soovib sõita kiirusel 75 km/h (45 mph).

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Vajutage roolinuppu (1) kuni 70 km/h (40 mph) muutub 75 km/h (45 mph) väärtuseks spidomeetri (4) keskel.

Auto kasutab seejärel valitud 5 km/h (5 mph) kõrvalekallet niikaua kuni liiklusmärkidel näidatud kiirus on 70 km/h (40 mph).

Kõrvalekaldest peetakse kinni niikaua kuni möödutakse kõrgema või madalama väärtusega liiklusmärgist - siis alustab auto märgil määratud kiiruse jälgimist ning kõrvalekalle kustutatakse mälust.

Kui liiklusmärkide teabe* funktsioon on aktiivne, kuvatakse märgitud kiiruspiirang PUNASE indikaatoriga spidomeetril.

Kõrvalekallet muudetakse samal moel nagu kiiruspiiraja seadistust.


Kas sellest oli abi?