Kiirusepiiraja

Kiirusepiiraja*

Uuendatud 7/23/2018

Kiiruspiiraja (Speed LimiterSL) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.

Ülevaade

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Vähendage talletatud maksimumkiirust või taaskäivitage kiirusepiiraja ja jätkake salvestatud maksimumkiirusel.
Aktiveerige kiirusepiiraja ja talletage praegune kiirus või lülitage kiirusepiiraja välja.
Vähendab talletatud maksimaalset kiirust
Salvestatud maksimumkiiruse tähis
Auto praegune kiirus
Salvestatud maksimumkiirus

Hoiatus

Kiiruspiiraja on abisüsteem, mis ei suuda hallata kõiki liiklus-, ilma- ja teeolusid.

Juht peab liiklust jälgima ja tegutsema, kui kiiruspiiraja ei säilita sobivad kiirust.

Autoga ohutu liiklemise ning liiklusseaduste ja -reeglite järgimise eest ka kiiruspiiraja kasutamisel vastutab alati juht.

Piirangud

Tee järsu languse korral ei tarvitse kiiruspiiraja toime piisav olla ja auto võib ületada talletatud piirkiirust. Sellisel juhul hoiatatakse juhti teate Kiirusepiirang ületatud kuvamisega juhiekraanil.

Märkus

Kui kiirust ületatakse vähemalt 3 km/h (ca 2 mph/) võrra, kuvatakse kiirusületamisest teavitav teade.


Kas sellest oli abi?