Kiirusepiiraja

Kiirusepiiraja aktiveerimine ja käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Kiirusepiiraja rakendus (Speed Limiter - SL) tuleb kiiruse reguleerimise võimaldamiseks kõigepealt valida ning aktiveerida.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Kiiruspiiraja aktiveerimine

Vajutage (1) või (3) ja liikuge sümbolini/funktsioonini (4).

Sümbol kuvatakse ning kiirusepiirajat on võimalik aktiveerida.

Käivitage kiiruspiiraja.

Madalaim salvestatav liikumiskiirus on 30 km/h (20 mph).

Kui kuvatakse sümbol/funktsioon , vajutage roolil nuppu (2).

Kiiruspiiraja käivitub ja praegune liikumiskiirus talletatakse kui maksimaalne liikumiskiirus.


Kas sellest oli abi?