Kiirusepiiraja

Kiirusepiiraja kiiruse haldamine

Uuendatud 7/23/2018

Kiirusepiirajale (Speed Limiter - SL) saab määrata erinevad kiirused.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Salvestatud piirkiiruse muutmiseks vajutage lühidalt või pikemalt rooli nuppu (1) or - (3):

  • +/– 5 km/h (+/– 5 mph) võrra seadistamiseks kasutage lühikest vajutust - iga vajutus lisab +/– 5 km/h (+/– 5 mph).
  • Kiiruse muutmiseks +/– 1 km/h (+/– 1 mph) sammudena hoidke nuppu all ja vabastage see, kui juhiekraani indikaator (4) kuvab soovitud maksimaalse kiiruse.

Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.


Kas sellest oli abi?