Kiirusepiiraja

Kiiruspiiraja väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Kiiruspiiraja Speed LimiterSL saab deaktiveerida.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Funktsioonide nupud ja sümbolid.

Vajutage roolil nuppu (2).

Kiirusepiiraja viiakse ooterežiimi.

Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu (1) või (3).

Juhiekraani sümbol ning kiirusepiiraja märgutuli (4) lülitatakse välja - see kustutab määratud/salvestatud maksimaalse kiiruse.

Vajutage roolil uuesti nuppu (2).

Käivitatakse teine funktsioon


Kas sellest oli abi?