Tutvuge oma juhendiga

XC90
2016

Kohanduv kiirusehoidik

14 Tulemused

Kohanduva kiirushoidja möödasõidu abi*

Kohanduv püsikiirushoidja (Adaptive Cruise ControlACC) abistab juhti möödasõidu sooritamisel.

Kohanduva kiirushoidiku aktiveerimine ja käivitamine*

Juhul kui soovite kiirust kontrollida, tuleb kohanduv kiirushoidik (Adaptive Cruise Control - ACC) esmalt aktiveerida ning seejärel käivitada.

Radariüksus

Radarandurit kasutatakse erinevate juhti abistavate süsteemide poolt ning selle ülesandeks on teiste sõidukite märkamine.

Sihtpunkti muutmine ja automaatne pidurdamine kohanduva kiirushoidikuga

Kohanduval kiirushoidikul (Adaptive Cruise Control - ACC) muutuvad teatud kiirusel sihtpunkti ja pidurdamise funktsioonid.

Kohanduva kiirusehoidiku* sümbolid ja sõnumid

Juhiekraanil võidakse kuvada adaptiivset kiirushoidikut (Adaptive Cruise Control -ACC) puudutavaid sümboleid ja teateid.

Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku* vahel

Kohanduva kiirusehoidikuga autos* (ACC) saab juht lülitada püsikiirusehoidja (CC) ja ACC vahel.

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Kohanduv kiirushoidik (Adaptive Cruise Control - ACC) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduva kiirushoidiku * deaktiveerimine/aktiveerimine

Kohanduvat kiirushoidikut (Adaptive Cruise Control - ACC) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidikut uuesti sisse lülitada.

Kohanduva kiirushoidiku piiratus*

(Adaptive Cruise Control - ACC) võib olla mõnes situatsioonis piiratud.

Kaamera

Kaamerat kasutatakse mitmete juhiabi süsteemide jaoks ning selle ülesanneteks on näiteks sõiduradade ja liiklusmärkide tuvastamine.

Radari piirangud

Radariüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad.

Kohanduva kiirushoidiku* ajavahe seadistamine

Kohanduvale kiirushoidikule (Adaptive Cruise Control -ACC) on võimalik määrata erinevaid ajaintervalle.

Kohanduva kiirushoidiku* kiiruse haldamine

Kohanduvale kiirushoidikule (Adaptive Cruise Control -ACC) on võimalik määrata erinevaid kiirusi.

Kaameraüksuse piirangud

Kaameraüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad.