Liiklusmärkide lugemine

Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni piirangud*

Uuendatud 7/23/2018

Liiklusmärkide teave Road Sign Information - RSI - funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

Näited asjadest, mis võivad RSI funktsioneerimist vähendada.

 • Loetamatuks muutunud märgid
 • Kurvidel asetsevad märgid
 • Ärapööratud või kahjustatud märgid
 • Kõrgele sõidutee kohale paigaldatud liiklusmärgid
 • Täielikult/osaliselt varjatud või halva asukohaga liiklusmärgid
 • Üleni või osaliselt jää, lume ja/või poriga kattunud märgid
 • Digitaalsed teekaardid

  Kehtib funktsiooniga Sensus Navigation autodele.

  on aegunud või ebatäpsed.

Märkus

RSI-funktsioon võib käsitleda teatud tüüpi jalgrattahoidikuid (mis on ühendatud haagiste elektripistikupessa) ühendatud haagistena. Sellistel juhtudel võidakse juhile kuvada vale kiirusteave.

Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".


Kas sellest oli abi?