Parkimisabi kaamera

Parkimisabi kaamera*

Uuendatud 7/23/2018

Parkimisabi kaamera aitab juhil kitsastes kohtades manööverdada. Takistustest annab märku keskekraanil olev kaamerakujutis ja graafika.

Parkimisabi kaamera käivitatakse vastavalt seadistusele kas tagurpidi käigu valimisel automaatselt või manualselt keskkoonsoolist.

Ülevaade

Jooned aktiveerib või lülitab parkimisabi jooned välja
Veotiis * - aktiveerib või lülitab haakekonksu abijooned välja*

Pole teatud riikides kasutatav.

PAS * - parkimise abi aktiveerimine/deaktiveerimine
CTA * - Cross Traffic Alert - ristuva liikluse hoiatussüsteemi aktiveerimine/deaktiveerimine
Suumi

Parkimise abijooned lülitatakse sisse suumimisel välja.

- suumib sisse/välja

Hoiatus

  • Parkimiskaamera on abivahend. See ei vabasta juhti tagurdamisel vastutusest.
  • Kaameral on pimenurki, kus takistusi ei tuvastata.
  • Arvesta auto läheduses olevate inimeste ja loomadega.

Kaamera vaated

Selle rakenduse abil on võimalik luua 360° vaade ning samuti on võimalik eraldi vaadata esimest, tagumist, vasakut või paremat kaamerat. Valitud kuva kõige ülemise valikuga näidatakse, milline kaamera on aktiivne.

360° vaateväljaga kaamera*

Parkimiskaamerate asukohad ja katteala.

Parkimiskaamerate asukohad ja katteala.

Auto neli külge on korraga keskkonsooli ekraanil näha, nii näeb juht aeglasel manööverdamisel kogu auto ümbrust.

Iga kaamera ala on võimalik eraldi aktiveerida selleks soovitud kaamera ekraani vaateväljale vajutamisega, näiteks eesmise kaamera puhul kaamera ette või peale.

Kui autol on parkimisabi*, siis tähistatakse vahemaad tuvastatud takistuseni ka erinevate värvidega.

Tagurpidi

Tagumine kaamera asub tagaluugi käepideme juures.

Tagumine kaamera asub tagaluugi käepideme juures.

Kaamera näitab auto taga olevat laia ala ning osa kaitserauast ja haakekonksust.

Keskekraanil olevad objektid võidakse kuvada veidi kaldus, kuid see on normaalne.

Märkus

Keskekraanil olevad objektid võivad olla autole lähemal, kui ekraanil tundub.

Eesmine

Eesmine pakimiskaamera asub kaitsevõres.

Eesmine pakimiskaamera asub kaitsevõres.

Eesmine kaamera aitab ka piiratud külgvaatega väljasõiduteel, nt hekist möödumisel. See on aktiivne kuni 25 km/h (16 mph) kiiruseni, seejärel lülitatakse eesmine kaamera välja.

Kui auto ei saavuta kiiruseks 50 km/h (30 mph), kuid kiirus langeb 60 sekundi jooksul pärast kaamera väljalülitamist alla 22 km/h (14 mph), lülitatakse kaamera uuesti sisse.

Märkus

Kiiruse vähendamisel esikaamera automaatne taasaktiveerimine eeldab, et Kaamera autom. aktiveerim. tagurpidikäiguga valik on aktiveeritud SeadedMinu autoParkimisabi menüüvalikus.

Külgmise

Külgkaamerad asuvad uksepeeglites.

Külgkaamerad asuvad uksepeeglites.

Külgkaamerad näitavad ekraanil olukorda sõiduki mõlemal pool.


Kas sellest oli abi?