Parkimisabi kaamera

Parkimisabi piiratus*

Uuendatud 7/23/2018

Parkimise abi kaamerafunktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

Parkimisabi kaamera ei näe igas situatsioonis kõiki objekte - juhid peaksid järgnevatest punktidest teadlikud olema.

Märkus

Rattahoidik või muu auto tagaosale paigaldatud tarvik võib takistada kaamera vaadet.

Pimedad alad

Pidage silmas, et isegi kui tundub, et ainult väike osa kujutisest on takistatud, võib see moodustada suhteliselt suure osa vaateväljast. Seetõttu võivad autole väga lähedal olevad takistused jääda märkamata.

Kaamerate vaateväljade vahele jäävad nn pimenurgad.

Kaamerate vaateväljade vahele jäävad nn pimenurgad.

360° vaateväljas võivad objektid/takistused kaduda individuaalsete kaamerate vaateväljade vahedesse.

Kriipsutatud kaamera ikoon märgib, et kaamera ei tööta.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti halvendada.

Hooldus

Puhasta kaameraobjektiive regulaarselt leige vee ja autošampooniga - väldi objektiivide kraapimist.

Märkus

Süsteemi optimaalse toimimise tagamiseks hoidke kaamera lääts puhtana porist, lumest ja jääst. See on eriti tähtis halva nähtavuse korral.


Kas sellest oli abi?