Parkimisabi kaamera

Parkimise abijooned ja väljad parkimisabikaamera jaoks*

Uuendatud 7/23/2018

Parkimisabi kaamera funktsioon märgib auto asukohta võrreldes ümbrusega, kuvades kaamerakujutisel jooned.

Abijooned

Näited selle kohta, kuidas abijooni on võimalik kuvada.

Näited selle kohta, kuidas abijooni on võimalik kuvada.

Parkimise abijooned näitavad ära auto trajektoori vastavalt hetkesele roolinurgale - see abistab paralleelparkimisel, kitsastesse kohtadesse tagurdamisel ning haagise ühendamisel.

Jooned ekraanil projitseeritakse nii, nagu need reaalselt sõiduki taga maapinnale joonistuksid ja need sõltuvad otseselt rooliratta pööramisest, näidates nõnda juhile ette auto trajektoori pööramisel.

Need parkimise abijooned arvestavad ka auto kõige väljaulatuvamaid osi, nt haakekonksu, küljepeegleid ja nurki.

Märkus

  • Kui te tagurdate haagisega, mis ei ole autoga elektriliselt ühendatud, näitavad ekraanil olevad jooned auto, mitte haagise trajektoori.
  • Jooni ei ole ekraanil, kui haagis on auto elektrisüsteemiga ühendatud.

Oluline

Pidage meeles, et tagakaamera valimisel kuvatakse keskekraanil vaid auto taha jäävat. Jälgige tagurdamisel ka auto külgesid ja esiosa.

Sama kehtib ka vastupidiselt ─ kui valite esikaameravaate, siis jälgige auto tagaosa.

Arvestage sellega, et juhtjooned tähistavad lühimat marsruuti. Seetõttu pöörake erilist tähelepanu auto külgedele, et need ei põrkaks millegi vastu, kui edasi sõitmisel rooli keeratakse. Jälgige ka, et esiosa ei riivaks midagi, kui rooli pööramisel keeratakse.

Parkimise abijooned 360° vaates*

360° vaateväli ja parkimisabi jooned.

360° vaateväli ja parkimisabi jooned.

360° vaatevälja puhul kuvatakse parkimise abijooned auto taga, ees ja kõrval (olenevalt liikumisuunast):

  • Edasi liikumine Esijooned
  • Tagurdamine Külgjooned ja tagurdamisjooned

Kui valiti esi-, taga- või küljekaamera, kuvatakse parkimisabi jooned auto liikumissuunast olenematult.

Haakekonksu abijoon

Abijoonega haakekonks

Abijoonega haakekonks

Veotiis - aktiveerib haakekonksu abijooned*
Suumi - suumib sisse/välja.

Kaamera oskab aidata haagise ühendamisel, kuvades selleks abijoontega haakekonksu "rada" haagiseni.

Vajutage Veotiis (1).

Kuvatakse haakekonksu "rada" haagise ühenduseni. Kõik ülejäänud abijooned kustutatakse.

Täpsema manööverdustäpsuse vajaduse korral vajutage Suumi (2).

Kaamera suumib sisse.

Haakekonksu ja auto abijooni ei ole võimalik korraga kuvada.

Parkimisabi sensorite väli*

Kui auto on varustatud parkimisabisüsteemiga*, kuvatakse iga takistuse tuvastanud anduri väli värvilisena (360° vaade).

Esimeste ja tagumiste andurite väljad

Ekraanil võidakse kuvada andurite värvilised väljad parempoolsel autosümbolil.

Ekraanil võidakse kuvada andurite värvilised väljad parempoolsel autosümbolil.

Esi- ja tagurdamisandurite väljad vahetavad takistuseni oleva vahemaa vähenemisel värvi kollasest oranži ja punaseni.

Esi- ja tagurdamisväljade värvid

Kaugus (meetrites)

Kollane

0,6–1,5

Oranž

0,4–0,6

Punane

0–0,4

Andurite väljad külgedel

Kõrvallahtreid kuvatakse ainult oranžilt.

Küljeväljade värvid

Kaugus (meetrites)

Oranž

0–0,3


Kas sellest oli abi?