Pikivahe hoiatus

Kauguse hoiatuse* aktiveerimine ning ajaintervalli määramine

Uuendatud 7/23/2018

Kauguse hoiatuse funktsiooni (Distance Alert) saab aktiveerida/deaktiveerida ning määrata saab ajaintervalli.

Kauguse hoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine

Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu Distance Alert.

Juhul kui kauguse hoiatus on aktiveeritud/deaktiveeritud, on nupu märgutuli vastavalt roheline või hall.

Kauguse hoiatuse ajaintervalli määramine

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse juhiekraanil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Sama sümbolit kuvatakse ka kohanduva kiirusehoidiku funktsiooni sisselülitamisel.

Ajaintervalli määramine.

Ajaintervalli määramine.

Vähendage ajaintervalli
Suurendage ajaintervalli
Vahemaa hoiatus

Pikivahe suurendamiseks või vähendamiseks vajutage roolil nuppe (1) või (2).

Pikivahe märgutuli (3) näitab kehtivat pikivahet.

Märkus

Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.

Seatud ajaintervalli kasutab alati kohanduv kiirusehoidik.

Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.


Kas sellest oli abi?