Pimenurga hoiatussüsteem

Blind Spot Information*

Uuendatud 7/23/2018

Funktsioon Blind Spot Information (BLIS) hoiatab juhti tema sõidukist diagonaalselt taga ja kõrval asuvate sõidukite eest, et aidata juhil sõita tiheda liiklusega teedel, kus on mitu samasuunalist sõidurada.

BLIS on juhiabisüsteem, mis hoiatab juhti järgnevates olukordades:

  • sõidukid auto pimealal
  • kiiresti lähenevad autod autole kõige lähemal vasakul ja paremal sõidurajal.
BLIS tule asukoht.

BLIS tule asukoht.

Indikaatortuli
BLIS sümbol
Blind Spot Information tööprintsiip

Blind Spot Information tööprintsiip

Pimenurga ala
Kiiresti läheneva sõiduki ala.

Funktsioon BLIS toimib kiirustel üle 10 km/h (6 mph).

Süsteem reageerib järgmistel juhtudel:

  • sõidukist sõidetakse mööda
  • teine sõiduk läheneb kiiresti.

Juhul kui BLIS tuvastab sõiduki tsoonis 1 või kiirelt läheneva sõiduki tsoonis 2, süttib vastava külje küljepeeglis märgutuli ja jääb põlema. Kui juht lülitab hoiatusega samal küljel sisse suunatule, hakkab põlev märgutuli intensiivsema valgusega vilkuma.

Märkus

Lamp süttib auto sellel küljel, kus süsteem avastas sõiduki. Kui autost möödutakse korraga mõlemalt poolt, süttivad mõlemad lambid.

Hoiatus

Blind Spot Information ei toimi järskudes kurvides.

Blind Spot Information ei toimi auto tagurdamisel.

Hoiatus

Blind Spot Information on üksnes täiendav abivahend ega ole kõikides olukordades funktsionaalne.

Blind Spot Information ei asenda ohutut sõidustiili ja tahavaate- ega küljepeeglite kasutamist.

Blind Spot Information ei asenda kunagi juhi vastutustunnet ja tähelepanelikkust – juht vastutab alati ise sõiduridade vahetamise eest ohutul viisil.

Hoiatus

Süsteem on täiendab, mitte ei asenda ohutut sõidustiili ja tahavaatepeeglite kasutamist. See ei saa kunagi asendada juhi tähelepanelikkust ja vastutustunnet. Ohutu rajavahetuse eest vastutab alati juht.


Kas sellest oli abi?