Sõiduraja hoidmise funktsioon

Lane Departure Warning* aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduraja abifunktsiooni versiooni Lane Departure Warning (LDW) saab aktiveerida/deaktiveerida.

Aktiveerimine/deaktiveerimine Lane Departure Warning

Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu Lane Departure Warning.

LDW on aktiveeritud (näidatakse ROHELISE nupu märget) või deaktiveeritud (näidatakse HALLI nupu märget).

Valige Lane Departure Warning hoiatustüüp

Valige, kuidas LDW juhti hoiatab, kui sõiduk oma reast lahkub.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage Minu autoIntelliSafeLane Departure Warning.

Valige Lane Departure Warning tagasiside alt hoiatuse tüüp.

  • Heli – juhti hoiatatakse helisignaaliga.
  • Vibratsioon – juhti hoiatatakse rooli vibreerimisega.

Kas sellest oli abi?