Sõiduraja hoidmise funktsioon

Lane Keeping Aid* aktiveerimine/deaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduraja abifunktsiooni versiooni Lane Keeping Aid (LKA) saab aktiveerida/deaktiveerida.

Aktiveerimine/deskativeerimine Lane Keeping Aid

Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu Lane Keeping Aid.

LKA on aktiveeritud (näidatakse ROHELISE nupu märget) või deaktiveeritud (näidatakse HALLI nupu märget).

Valige Lane Keeping Aid hoiatustüüp

Valige, kuidas LKA juhti hoiatab, kui sõiduk oma reast lahkub.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage Minu autoIntelliSafeLane Keeping Aid.

Valige Lane Keeping Aid hoiatuse tagasiside alt hoiatuse tüüp.

  • Heli – juhti hoiatatakse helisignaaliga.
  • Vibratsioon – juhti hoiatatakse rooli vibreerimisega.

Rooliabi ja/või Lane Keeping Aid hoiatus

Valige, kuidas LKA reageerib, kui sõidukijuht oma reast lahkub.

Vajutage keskekraani ülavaates nuppu Seaded.

Vajutage Minu autoIntelliSafeLane Keeping Aid.

Valige Lane Keeping Aid abirežiim alt, kuidas LKA reageerib

  • Roolimine – roolimisel abistamine juhti hoiatamata.
  • Mõlemad - juhti hoiatatakse ja pakutakse rooliabi.
  • Hoiatus – ainult juhi hoiatamine

Kas sellest oli abi?