Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon*

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduraja abifunktsioon aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

Sõidurea abi on kahte versiooni.

  • Lane Departure Warning (LDW) – hoiatab juhti helisignaali või pulseeriva rooliga
  • Lane Keeping Aid (LKA) – juhib auto tagasi oma sõiduritta ja/või hoiatab juhti helisignaali või pulseeriva rooliga.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–200 km/h (40–125 mph) maanteel, kus on selgelt nähtavad sõiduraja ääristusjooned.

Kitsastel teedel ei pruugi funktsioon toimida ja lülitub ooterežiimi. Kui tee muutub piisavalt laiaks, lülitub funktsioon uuesti tööle.

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.

Sõidurea abisüsteem juhib auto tagasi oma sõiduritta (ainult LKA).

Sõidurea abisüsteem juhib auto tagasi oma sõiduritta (ainult LKA).

Sõiduraja abifunktsioon hoiatab rooli vibreerimise kauduRooli pulseerimine erineb – mida kauem auto oma sõidureast väljas püsib, seda kauem rool pulseerib..

Sõiduraja abifunktsioon hoiatab rooli vibreerimise kaudu

Rooli pulseerimine erineb – mida kauem auto oma sõidureast väljas püsib, seda kauem rool pulseerib.

.

Sõiduraja abifunktsiooni reageerimine oleneb versioonist ja sätetest:

  1. Sisselülitatud rooliabi (ainult LKA): kui auto läheneb sõidurea joonele, keerab LKA pisut rooli ja juhib auto sõidurajale tagasi.
  2. Aktiveeritud hoiatus (LDW või LKA): kui auto hakkab sõidurada ületama, hoiatatakse juhti häälhoiatuse või pulseeriva rooliga.

Märkus

Kui suunatuled vilguvad, sõidureaabi roolimist ei paranda ja hoiatusi ei esita.

Hoiatus

LKA-funktsioon on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõidu-, liiklus-, ilma- või teeolude korral.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.

Roolimine

LKA roolimise toimimise eelduseks on, et juht hoiab käsi roolil. Süsteem jälgib seda pidevalt.

Kui juht ei hoia käsi pidevalt roolil, kuvatakse juhiekraanil sümbol ja teade Sõiduraja hoidm. abiKasutage rooli, mis paluvad juhil autot aktiivselt juhtida.

Kui juht ei vasta teatele autot roolida, kostab helisignaal ja LKA viiakse ooterežiimi. Funktsiooni ei saa kasutada seni, kuni juht autot roolima hakkab.

Sõiduraja abifunktsioon ei sekku

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon ei rakendu järskudes sisekurvides.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon ei rakendu järskudes sisekurvides.

Mõningatel juhtudel lubab sõiduraja abifunktsioon autol ääristusjooni ületada, ilma et rooliabi või hoiatus sisse lülituks. See juhtub nt siis, kui kasutatakse suunanäitureid või kui juht soovib teravat kurvi ühtlustada.

Piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa sõidurea abisüsteem juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.

Selliste olude näited on järgmised:

  • teetööd
  • vilets teekate
  • teravad nurgad või jooned (v.a sõidurajad)
  • väga sportlik sõidumaneer
  • talvised teeolud
  • vilets ilm ja kehv nähtavus

Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".


Kas sellest oli abi?