Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurajaabifunktsiooni sümbolid ja teated*

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada sõidurajal püsimise abifunktsioonide Lane Keeping Aid (LKA) ja Lane Departure Warning (LDW) sümboleid ja teateid.

juhi ekraanil olevad sümbol

Sõidurea abisüsteemi kujutatakse juhiekraanil sümbolitega, mis olenevad olukorrast.

Siin on toodud sümbolite ja nende esindavate olude näited.

Saadaval

Saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on valged.

Saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on valged.

Sõidurea abi skannib ühte või mõlemat sõidurea joont.

Pole saadaval

Pole saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on hallid.

Pole saadaval – sümbolil olevad sõidurea jooned on hallid.

Sõidurea abi ei suuda tuvastada sõiduridu, kiirus on liiga madal või tee liiga kitsas.

rooliabi/-hoiatuse märge

Rooliabi/-hoiatus – sümbolil esitatud sõidurea jooned on värvilised.

Rooliabi/-hoiatus – sümbolil esitatud sõidurea jooned on värvilised.

Sõidurea abi näitab, et sõiduk hakkab sõidurealt lahkuma. Koos LKA funktsiooniga näitab süsteem ka seda, millal proovib LKA sõidukit sõidureale tagasi juhtida.

Sümbolid ja teated

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

Juhi tugisüst.

Vähendatud funkts. Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.

Sõiduraja hoidm. abi

Kasutage rooli

Juhtimisseade LKA ei tööta, kui sõidukijuht ei hoia roolist kinni. Järgige juhiseid ja juhtige sõidukit.


Kas sellest oli abi?