Käivitamine ja sõitmine

Mootori käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Mootor käivitatakse kaugjuhtimispuldi ja tunnelkonsoolil paikneva käivitusnupuga.

Video thumbnail
Tunnelkonsoolil paiknev käivitusnupp.

Tunnelkonsoolil paiknev käivitusnupp.

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on võtmevaba käivitamise tugi (Passive Start).

Mootori käivitamiseks:

Kaugjuhtpult peab asuma autos. Süsteemiga Passive Start autode puhul peab võti paikneva salongi esiosas. Võtmeta lukustamise/lukust avamise süsteemiga (Passive Entry*) autode puhul võib võti paikneda autos suvalises kohas.

Veenduge, et valitud oleks käiguasend P või N.

Vajutage piduripedaalKui auto liigub, piisab mootori käivitamiseks käivitusnupu keeramisest asendisse START. lõpuni alla.

Keerake käivitusnupp asendisse START ja laske see lahti. Nupp naaseb automaatselt algasendisse.

Märkus

Diiselmootoriga auto puhul võib enne mootori käivitamist esineda väike viivitus.

Mootori käivitamisel töötab starter niikaua, kuni mootor käivitub või selle ülekuumenemise kaitse sisse lülitub.

Tagavaraluger asub kesktunneli konsoolis.

Tagavaraluger asub kesktunneli konsoolis.

Kui käivitamise ajal kuvatakse juhiekraanil teade Autovõti puudub, asetage kaugjuhtimispult-võti topsihoidikus olevasse varulugerisse. Proovige uuesti käivitada.

Märkus

Kui te hoiustate kaugjuhtimispulti topsihoidikus, veenduge, et topsihoidikus ei oleks teisi võtmeid, metallist esemeid või elektroonikaseadmeid (näiteks mobiiltelefone, tahvelarvutieid, sülearvuteid ega nende laadijaid). Kui topsihoidikus on mitu autovõtit, võivad tekkida häired.

Kui käivitamise ajal kuvatakse juhiekraanil teade Sõiduki käivitusSüsteemi kontrollimine, oodake, oodake teate kadumist ja proovige autot uuesti käivitada.

Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oota 3 minutit enne kui uuesti käivitada üritad. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

Hoiatus

Ära eemalda kaugjuhtpulti autost, kui autoga sõidetakse või seda pukseeritakse.

Hoiatus

Kui autost lahkute, eemaldage alati kaugjuhtpult autost ning veenduge, et auto elektrisüsteem on süüteasendis 0. See on eriti oluline siis, kui lapsed jäävad autosse.

Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.


Kas sellest oli abi?