Kütus

Diisel

Uuendatud 7/23/2018

Diisel on üks mootorikütuseliike.

Kasutage ainult tuntud tootjate diislikütust. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Diislikütus peab vastama standardile EN 590, SS 155435 või JIS K 2204. Diiselmootorid on tundlikud kütuses sisalduvate saasteainete, näiteks suure koguse väävliosakeste suhtes.

Madalatel temperatuuridel (alla 0 °C) võib diislikütuses tekkida parafiinsade, mis võib tekitada süüteprobleeme. Müüdava kütuse kvaliteet peab vastama aastaajale ning kliimavööndile, kuid ekstreemsetes tingimuses, vana kütuse ning ilmatingimuste järskude muudatuste puhul võib parafiinsade siiski tekkida.

Kondensaadi teke kütusepaagis väheneb, kui paaki täis hoida.

Kütuse juurdevalamisel kontrollige, kas kütuse täitetoru ümbrus on puhas. Vätige kütuse sattumist värvitud pinnale. Pese värvile sattunud kütus pesuaine ja veega maha.

Oluline

Diislikütus peab vastama järgmistele standarditele:

 • EN 590 , SS 155435 või JIS K 2204
 • ning selle väävlisisaldus ei tohi ületada 10 mg/kg
 • ja FAME (Fatty Acid Methyl Ester) maksimaalne sisaldus tohib olla 7 mahuprotsenti.

Oluline

Diisli tüüpi kütused, mida ei tohi kasutada:

 • Erilisandid
 • Laevade diislikütus
 • Masuut
 • FAME

  Diislikütus võib sisaldada kuni 7% FAME-i, kuid seda ei tohi lisada.

  (Fatty Acid Methyl Ester) (rasvhappe metüülester) ja taimeõli.

Need kütused ei vasta Volvo soovitustele ja põhjustavad mootori suuremat kulumist ja kahjustusi, mida Volvo garantii ei kata.


Kas sellest oli abi?