Kütus

Tühi paak ja diiselmootor

Uuendatud 7/23/2018

Kui mootor on kütusepuuduse tõttu seiskunud, siis vajab kütusesüsteem mõne hetke kontrolli läbiviimiseks.

Enne mootori käivitamist pärast diislikütuse tankimist toimige järgmiselt.

  1. Kaugjuhtpult peab asuma autos.
  2. Seadke süüde asendisse II: keerake süütenupp asendisse START ilma piduripedaali all hoidmata ning hoidke nuppu START -asendis umbes 4 sekundit. Seejärel vabastage nupp – see liigub automaatselt algasendisse.
  3. Oodake ligikaudu üks minut.
  4. Mootori käivitamiseks: Vajutage piduripedaal alla ja keerake süütenupp uuesti asendisse START.

Märkus

Enne tankimist kütuse vähesuse korral:

  • Peatage auto võimalikult tasasel pinnal - kui auto on kaldu, võivad kütusega varustamisel tekkida õhutaskud.

Kütuse valamisel kanistrist pidage silmas järgmist

Kui lisate diislikütust kanistrist, kasutage pakiruumis põrandaluugi all asuvat lehtrit. Veenduge, et sisestate lehtritoru kindlalt täitetorusse. Täitetorul on avatav kork ja lehtritoru peab korgist mööda liikuma, enne kui saab kütust valama hakata.


Kas sellest oli abi?