Pidurid

Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal

Uuendatud 7/23/2018

Automaatne pidurdamine, kui auto seisab paigal (Auto Hold), tähendab, et kui auto näiteks valgusfoori taga või ristmikul seisab, võib juht piduripedaali vabastada ja pidurdamine jätkub endiselt.

Kui auto on peatunud, aktiveeritakse pidurid automaatselt. Funktsioon võib auto paigalhoidmiseks kasutada kas jalgpidurit või seisupidurit. Funktsioon toimib kõigi kallete puhul. Kui vajutate gaasipedaali uuesti, siis pidurid vabastatakse.

Kallakul peatumisel vajutage piduripedaali enne vabastamist harjumuspärasest tugevamalt, veendumaks et auto kindlasti ei veereks.

Seisupidur rakendatakse siis, kui juht lülitab mootori välja ja auto on paigal.

Automaatpiduri lüliti

Lüliti tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

Lüliti tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

Aktiveerige või inaktiveerige funktsioon Auto Hold tunnelkonsoolis asuva lülitiga. Funktsioon on välja lülitatud seni, kuni see uuesti aktiveeritakse.

Kui funktsioon on välja lülitatud, jääb mägipiduri funktsioon (HSA) aktiivseks, et vältida ülesmäge sõidu alustamisel auto tagasiveeremist.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Sümbol

Spetsifikatsioon

Sümbol süttib, kui auto paigalhoidmiseks kasutatakse piduripedaali.

Sümbol süttib, kui auto paigalhoidmiseks kasutatakse seisupidurit.


Kas sellest oli abi?