Pidurid

Seisupiduri rikke korral toimige järgmiselt.

Uuendatud 7/23/2018

Kui seisupiduri vabastamine või rakendamine pole ka pärast mitut katset võimalik, võtke ühendust volitatud Volvo töökojaga.

Kui asute sõitma ja seisupidur on rakendatud, kostab hoiatussignaal.

Kui auto on vaja enne võimaliku rikke kõrvaldamist parkida, tuleb rattad pöörata nii, nagu pargiksite kaldpinnal, ja viia käigukang asendisse P.

Madal akupinge

Kui akupinge on liiga madal, ei saa seisupidurit ei vabastada ega rakendada. Kui akupinge on liiga madal, kasuta abiakut.

Piduri hõõrdkatte vahetamine

Tagumised piduriklotsid tuleb elektrilise seisupiduri konstruktsiooni tõttu teeninduses vahetada – soovitame volitatud Volvo teenindust.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Sümbol

Spetsifikatsioon

Kui sümbol vilgub, on ilmnenud tõrge. Vt juhiekraanile ilmuvat teadet.

Viga pidurisüsteemis. Vt juhiekraanile ilmuvat teadet.

Juhiekraani teabesõnum.

Näited teadete kohta:

  • Seisupidur Vajab hooldust
  • Seisupidur Süsteem ülekuumenenud
  • Seisupidur Ajutiselt pole saadaval

Kas sellest oli abi?