Sõidurežiimid

Tasemekontroll*

Uuendatud 7/23/2018

Tasemekontrolliga reguleeritakse auto vedrustust ja amortisaatoreid automaatselt, et tagada sõidumugavus ja funktsionaalsus. Taset saab ka käsitsi reguleerida, et koorma laadimine või sisenemine ja väljumine oleks lihtsam.

Õhkvedrustus ja tõukeleevendi

Süsteem kohandub vastavalt valitud sõidurežiimile ja auto kiirusele. Suurel kiirusel reguleeritakse õhkvedrustuse abil auto kliirens väiksemaks, mis aitab vähendada tuuletakistust ja parandada juhitavust. Tõukeleevendi on enamasti seadistatud mugavaks sõiduks ja seda reguleeritakse kogu aeg vastavalt teekattele, auto kiirendusele, pidurdamisele ja kurvidele.

Tasemekontrolli näidatakse juhiekraanil.

Taset ei saa reguleerida, kui mootoriruumi kate või mõni uks on avatud.

Tasemekontrolli sätted

Sisenemise lihtsustamine

Sisenemise ja väljumise hõlbustamiseks saab auto madalamale lasta.

Sisenemisabi aktiveerimine keskekraanilt.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoVedrustus .

Valige Lihtne sisenemise/väljumise juhtimine.

Kui auto on pargitud ja mootor on välja lülitatud, on auto ka madaldatud (vedrustuse ühtlustamine katkestatakse kui ükski uks avatakse). Kui auto hakkab veerema, tõuseb auto valitud sõidurežiimi poolt määratud kõrgusele.

Õhkvedrustuse ja tasemekontrolli väljalülitamine

Teatud juhtudel peab funktsiooni välja lülitama, nt enne seda, kui auto tungrauaga üles tõstetakse. Vastasel juhul võib tungrauaga tõstmine tekitada õhkvedrustuses probleeme.

Funktsiooni deaktiveerimine keskekraanilt.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoVedrustus .

Valige Vedrust ja horisont. juht. deakt..

Laadimisrežiim

Auto tagaosa kõrguse reguleerimiseks ja lastimise või haagise ühendamise/lahtiühendamise hõlbustamiseks kasutage pakiruumis olevaid nuppe. Vt jaotist "Laadimine".

Parkimise ajal

Parkimisel ajal veenduge, et auto all ja peal on piisavalt vaba ruumi, sest auto kliirens võib muutuda, sõltudes nt välistemperatuurist, auto koormatusest, laadimisrežiimi kasutamisest ja käivituse järel valitud sõidurežiimist.

Taset saab teatud aja jooksul reguleerida ka pärast auto parkimist. Sellega kompenseeritakse õhkvedrude temperatuurimuutusest tingitud muutusi auto kõrguses.

Transportimise ajal

Auto transportimise ajal praamil peab auto olema kinnitatud auto rehvidest, mitte ühegi muu kere osa üle ei tohi kinnitusvahendeid asetada. Transportimise ajal võib õhkvedrustus muutuda, mis võib kinnitust negatiivselt mõjutada.


Kas sellest oli abi?