Õhujaotus

Akende ja peeglite sulatuspuhuri sisselülitamine/väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Kiireks udu ja jää eemaldamiseks akendelt ja küljepeeglitelt kasutatakse kolme funktsiooniga maksimaalse võimusega puhurit, tuuleklaasi elektrisoojendust* ja tagaakna ning küljepeeglite elektrisoojendust.

Keskkonsooli füüsiliste nuppude abil

Sulatusfunktsioonidele kiireks juurdepääsuks on keskkonsoolil füüsilised nupud.

Tuuleklaasisoojenduse* puhul saab maksimaalse sulatuse käivitada ainult keskekraani kliimavaate kaudu.

Keskkonsooli füüsilised nupud.

Keskkonsooli füüsilised nupud.

Tuuleklaasisoojenduse* ja maksimaalse sulatuse nupp.
Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp.

Ilma elektrisoojenduseta tuuleklaasiga autode puhul:

Vajutage nuppu (1).

Maksimaalse võimsusega sulatuspuhur lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Elektrisoojendusega tuuleklaasiga autode puhul:

Vajutage korduvalt nuppu (1), et lülituda kolme järgmise taseme vahel.

  • Tuuleklaasi soojendus on sisse lülitatud.
  • Tuuleklaasi soojendus ja maksimaalne sulatus on sisse lülitatud.
  • Väljalülitatud.

Soojendusega tuuleklaas ja maksimaalne sulatus on sisse-/väljalülitatud ning nupu märgutuli põleb/ei põle.

Märkus

Maksimaalse võimsusega defroster käivitub teatud viivitusega, et vältida ventilaatoritasemes väikest tõusu, kui soojendusega tuuleklaas nupu kahe kiire vajutusega käivitatakse.

Elektrisoojendusega tagaklaas ja külgpeeglid:

Vajutage nuppu (2).

Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojendus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Keskekraani kliimakuvalt

Maksimaalse võimsusega sulatuse sisse-/väljalülitamine

Maksimaalne sulatuse nupp kliimakuval.

Maksimaalne sulatuse nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage Max.

Maksimaalse võimsusega sulatuspuhur lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Maksimaalse sulatusega deaktiveeritakse kliimasüsteemi ja õhuringluse automaatreguleerimine, lülitatakse sisse õhukonditsioneer ning määratakse ventilaatori kiiruseks 5 ja temperatuuriks HI.

Kui maksimaalse võimsusega sulatuspuhur välja lülitatakse, taastab kliimajuhtimissüsteem eelmised sätted.

Märkus

Kui vahetate ventilaatoritaseme tasemele 5, müratase suureneb.

Elektrisoojendusega tuuleklaasi sisselülitamine/väljalülitamine*

Elektrisoojendusega tuuleklaasi nupp kliimakuval.

Elektrisoojendusega tuuleklaasi nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage Elektriline.

Tuuleklaasi elektrisoojendus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Märkus

Kolmnurksel ala tuuleklaasi kummaski servas ei ole elektrisoojendust ja jää võib seal kauem sulada.

Märkus

Tuuleklaasi elektrisoojendus võib mõjutada transponderite ja muude sideseadmete tööd.

Märkus

Kui aktiveeritakse tuuleklaasi elektrisoojendus ja funktsioon Start/Stop on mootori automaatselt peatanud, käivitatakse mootor uuesti.

Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse sisselülitamine/väljalülitamine

Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp kliimakuval.

Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp kliimakuval.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage Taga.

Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojendus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

Tuuleklaasi soojenduse automaatse sisselülitumise aktiveerimine/deaktiveerimine

Saate määrata, kas tuuleklaasisoojendus* ja tagaklaasisoojendus ning küljepeeglite soojendus aktiveeritakse/deaktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt või mitte. Kui automaatne sisselülitumine on aktiveeritud, lülitatakse soojendus sisse siis, kui on oht, et klaasid jäätuvad. Kui klaasid on piisavalt soojad ja jää on sulatatud, lülitub soojendus automaatselt välja.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Kliima.

Tuuleklaasi automaatse soojenduse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne esiklaasisoojendi.

Klaasi ja küljepeeglite automaatse soojenduse sisselülituse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne tagaklaasisoojendi.


Kas sellest oli abi?