Õhukvaliteet

Clean Zone Interior Package*

Uuendatud 7/23/2018

Clean Zone Interior Package (CZIP) hõlmab mitut uuendust salongi puhtana hoidmiseks, seda isegi allergiate ja astma all kannatavate isikute vajadusi silmas pidades.

See sisaldab järgmist:

  • Ventilaatori täiustatud funktsioon – ventilaator hakkab tööle, kui auto kaugjuhtpuldist avatakse. Ventilaator täidab salongi puhta õhuga. See funktsioon käivitub vajadusel ning lülitub pärast teatud aega või salongiukse avamist automaatselt välja. Ventilaatori töötamisaeg väheneb järkjärgult tänu vajadusel vähenemisele, kuni auto on 4 aastane.
  • Täisautomaatne õhukvaliteedisüsteem Interior Air Quality System (IAQS).

Märkus

CZIPfunktsiooniga autodel tuleb CZIP-standardi nõuete järgimiseks vahetada IAQS-filter 15 000 km järel või kord aastas, olenevalt sellest, kumb täitub varem. Kuni 75 000 km läbimiseni siiski iga  5 aasta järel.

Ilma CZIP-funktsioonita autodel, mille puhul klient ei soovi CZIP-standardi nõudeid järgida, tuleb IAQS-filter vahetada regulaarse hoolduse käigus.


Kas sellest oli abi?