Seisukliima

Eelsoojenduse käivitamine/peatamine*

Uuendatud 7/23/2018

Eelsoojendus-/jahutusfunktsioon soojendab salongi ja mootorit või jahutab salongi enne sõidu alustamist. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Käivitamine/peatamine keskekraanilt

Eelsoojenduse nupp kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima .

Eelsoojenduse nupp kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima .

Avage kliimavaade keskekraanil.

Valige vahekaart Parkimiskliima .

Vajutage Eelsoojendus.

Eelsoojendus/-jahutus algab/seiskub ja nupu märgutuli süttib/kustub.

Märkus

Reisijateruumi eelsoojendusfunktsiooni kasutamise ajal peavad auto uksed ja aknad olema suletud.

Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Käivitamine mobiiltelefoniga*

Eelsoojenduse/-jahutuse saab käivitada ja valitud seadete teavet hallata mobiiltelefoniga, kuhu on installitud mobiilirakendus Volvo On Call*. Eelsoojendus-/-jahutusfunktsioon soojendab salongi sobiva temperatuurini või jahutab seda praeguse välistemperatuurini.

Salongi võib soojendada sobiva temperatuurini (auto kliimaseadmega) ka mootori kaugkäivitusfunktsiooni abil Engine Remote StartERSTeatud automudelite ja riikide puhul. mobiilirakenduse Volvo On Call* kaudu.


Kas sellest oli abi?