Seisukliima

Kliimaseadme mugavusfunktsiooni sisse-/väljalülitamine*

Uuendatud 7/23/2018

Kliima mugavusfunktsioon säilitab salongi temperatuuri pärast sõitu. Funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt.

Kliima mugavusfunktsiooni nupp kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima .

Kliima mugavusfunktsiooni nupp kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima .

Avage kliimavaade keskekraanil.

Valige vahekaart Parkimiskliima .

Vajutage Hoia kliima mugavana.

Kliima mugavusfunktsioon lülitatakse sisse/välja ja nupu märgutuli põleb/ei põle.

Märkus

Kui mootoris ei ole enam piisavalt jääksoojust, et salongis soojust hoida, siis ei saa mugava kliima säilitamise funktsiooni käivitada.

Märkus

Jääksoojuse ebavajaliku kasutamise vältimiseks lülitub kliimaseadme mugavusseade auto lukustamisel välja. Funktsiooni eesmärgiks on säilitada mugav kliima, kui juht või kaassõitjad jäävad autosse.


Kas sellest oli abi?