Seisukliima

Seisukliima sümbolid ja teated*

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

Parkimiskliima

Pole saadaval, kütust liiga vähe

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, sest kütust on liiga vähe seisukütteseadme sisselülitamiseks.*. Teatud juhtudel saab seisukliimaseadme aktiveerida, kuid sellel on piiratud funktsionaalsus. Tankige kütust.

Parkimiskliima

Pole saadaval, akupinge liiga madal

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, kui käivitusaku laetustase on seisukütteseadme sisselülitamiseks liiga madal.*. Teatud juhtudel saab seisukliimaseadme aktiveerida, kuid sellel on piiratud funktsionaalsus. Laadige akut.

Parkimiskliima

Pole saadaval, kütust ja akupinget liiga vähe

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, kui käivitusaku laetustase ja kütusetase on seisukütteseadme sisselülitamiseks liiga madalad*. Teatud juhtudel saab seisukliimaseadme aktiveerida, kuid sellel on piiratud funktsionaalsus. Laadige akut ja tankige kütust.

Parkimiskliima

Vajab hooldust

Seisukliima funktsiooni on välja lülitatud. Pöörduge niipea kui võimalik funktsiooni kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..


Kas sellest oli abi?