Tutvuge oma juhendiga

XC90
2016

Lukustamine/lukust avamine

10 Tulemused

Auto lukustamise / lukust avamise tähistamine

Kui auto lukustatakse või tehakse lukust lahti kaugjuhtimispuldi abil, kinnitab suunatulede vilkumine, et lukustamine/lukust lahtitegemine viidi õigesti läbi. Lukustamise/lukust avamise tähistust saab muuta. Tähistuse muutmiseks valige keskekraanil SeadedMinu autoLukustamineLukustamise/avamise tagasiside.

video

Tagaluugi avamine/sulgemine jalaliigutusega*

Tagaluugi avamise/sulgemise lihtsustamiseks, kui asjad on käes, võite liigutada jalga tagastange alumise osa suunas.

Roolilukk

Roolilukk on mõeldud juhtimise tõkestamiseks näiteks sõiduki varguse korral. Rooliluku lukustumisel või avanemisel kostab mehaaniline heli.

Lapselukud

Lapselukud takistavad lastel tagauste avamist sõidukist seestpoolt. Kasutada saate elektrilist* ja manuaalset lukku.

Elektriline tagaluuk*

Tagaluugi saab avada/sulged elektriliselt.

Tagaluugi lukustamine / lukust avamine

Olenevalt auto varustuses olevatest seadmetest saab tagaluugi lukustada/lukust avada ja avada erineval moel.

Privaatlukustuse aktiveerimine/väljalülitamine

Kindalaeka ja tagaluugi saab lukustada (nn privaatsuskaitselukk) näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli juurde jätmist vms.

Lukustamine / lukust avamine väljastpoolt

Autot saab väljastpoolt lukustada/lukust avada kaugjuhtpuldi nuppudega või ukse- või tagaluugikäepidemetega, kui autole on lisatud võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsioon Passive Entry*. Tagaluuki saab kasutada ka elektriliselt* ja/või jalaliigutusega*.

Sundlukustus

Sundlukustus täiendab, et kõik uksekäepidemed blokeeritakse mehaaniliselt ning uksi ei saa seestpoolt avada.

Lukustamine / lukust avamine seestpoolt

Uksed ja tagaluugi saab esiuste kesklukustusnuppudega lukustada ja lukust avada. Tagauste lukustusnupud* lukustavad vaid vastava tagaukse.