Akende, klaasi ja peeglite juhtnupud

Küljepeeglite reguleerimine

Uuendatud 7/23/2018

Küljepeegleid reguleeritakse asendisse joystick-tüüpi juhtnupust sõiduki juhiukse nupustikul.

Küljepeeglite juhtelemendid.

Küljepeeglite juhtelemendid.

Reguleerimine

Vasakpoolse peegli reguleerimiseks vajutage L -nuppu, parempoolse reguleerimiseks R -nuppu. Nupus olev tuli süttib.

Reguleerige asendit keskel asuva seadistuskangiga.

Vajutage L või R nuppu uuesti. Tuli kustub.

Hoiatus

Mõlemad peeglid on optimaalse nähtavuse tagamiseks lainurk-tüüpi. Objektid võivad tunduda kaugemal, kui nad tegelikult on.

Elektrilise esiistme mälufunktsioon*

Samuti saab küljepeeglite asendid elektrilise esiistme mällu salvestada.

Küljepeegli rakursi muutmine parkimise ajal

Ainult kombinatsioonis koos elektriliselt juhitavate mäluga istmete.

Küljepeegleid saab allapoole kaldu reguleerida, et juht näeks nt parkimise ajal teeserva.

Lülitage sisse tagumine käik ja vajutage nuppu L või R.

Tagurduskäigu väljalülitamisel liigub peegel automaatselt algasendisse tagasi kas ligikaudu 10 sekundi pärast või varem, kui vajutada vastavalt kas nuppu L või R.

Küljepeegli asendi muutmine parkimise ajal

Ainult kombinatsioonis koos elektriliselt juhitavate mäluga istmete.

Tagasikäigu sisselülitamisel pöördub tahavaatepeegel automaatselt allapoole, et juht näeks parkimise ajal paremini teeserva. Tagasikäigu väljalülitamisel pöördub peegel mõne hetke pärast automaatselt tagasi algasendisse.

Selle funktsiooni seadistused kuvatakse keskekraanil:

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoPeeglid.

Aktiveerimiseks/keelamiseks ning määramaks, milline peegel peaks nurga all olema, valige Küljepeegli kallutamine tagurdamisel, Väljas, Juht, Reisija või Mõlemad

Automaatne kokkulükkamine lukustamise ajal

Ainult kombinatsioonis koos elektriliselt juhitavate mäluga istmete.

Auto lukustamisel/lukust lahtitegemisel kaugjuhtimispuldi abil lükatakse küljepeeglid automaatselt kokku/lahti.

Funktsiooni saab sisse/välja lülitada keskekraanil:

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoPeeglid.

Aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Klapi peeglid lukustamisel kokku.

Neutraalasendi taastamine

Välismõjude tagajärjel kohalt nihkunud peeglid tuleb elektriliselt neutraalasendisse tagasi viia, et nende sissetõmbamine/väljalükkamine toimuks õigesti:

Lükake küljepeeglid nuppude L  ja  R abil kokku.

Lükake küljepeeglid nuppude L  ja  R abil jälle lahti.

Korda vajadusel ülaltoodud protseduuri.

Peeglid on nüüd neutraalasendis.

Automaatne pimestuskaitse*

Tahavaatepeeglid aktiveerivad automaatselt taganttuleva ereda valguse pimestuskaitse.

Külgpeeglitele selle funktsiooni paigaldamiseks peab automaatne pimestuskaitse olema ka salongi tahavaatepeeglil, vt peatükki "Sisemine tahavaatepeegel".

Automaatne tumendamine on sõidu ajal alati aktiveeritud, erandiks on tagurdamine. Tumendamise tundlikkust on võimalik kolme astme võrra seadistada ning see mõjutab nii sisemist tahavaatepeeglit kui uksepeegleid.

Märkus

Tundlikkuse muutmisel ei muudeta tumendamist koheselt, muudatus toimub aja jooksul.

Selle funktsiooni seadistused kuvatakse keskekraanil:

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoPeeglid.

Valige Peegli automaatne tuhmistamine valikus Normaalne, Tume või Hele.

Kokkulükatavad elektrilised küljepeeglid*

Parkimisel/sõitmisel kitsastes kohtades on võimalik peeglid kokku lükata:

Vajutage korraga nuppe L ja R (süüde peab olema vähemalt asendis I).

Laske nupud umbes ühe sekundi pärast lahti. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti kokkulükatud asendis.

Lükake peeglid lahti, vajutades samaaegselt nuppudele L ja R. Peeglid peatuvad automaatselt täiesti lahtilükatud asendis.


Kas sellest oli abi?