Akende, klaasi ja peeglite juhtnupud

Panoraamkatuseluugi kasutamine*

Uuendatud 7/23/2018

Automaatse ja käsitsi kasutamise korral avatakse päikesevari/katuseluuk maksimumasendisse.

Õhutusasendis on katuseluugi eesmine osa üles tõstetud.

Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuva katuseluugi vahele kinni jääda.

  • Katuseluugi liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ära luba lastel nuppudega mängida.
  • Lülitage katuseluugi vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke kaugjuhtpult kaasa, kui autost lahkute.
Avamine, käsitsi
Avamine, automaatne
Sulgemine, käsitsi
Sulgemine, automaatne

Panoraamkatuse ja päikesevarju kasutamiseks peab süüde olema vähemalt asendis I.

Käsitsi käitamine

Kardina avamine: käsitsi käitamiseks vajutage juhtelement tagumisse asendisse. Päikerevari liigub maksimaalse avatuse suunas nii kaua, kuni nuppu hoitakse all.

Katuseluugi avamiseks vajutage juhtnuppu teistkorda tahapoole (käsitsi avamise asendisse). Katuseluuk jõuab esmalt mugavusasendisseMugavusasendi puhul on klaaspaneel avatud sellisel määral, et sõidu ajal tekkiv tuulemüra ja pulseeriv müra ei häiri.. Maksimumasendise liikumiseks vajutage juhtnuppu kolmas kord tahapoole.

Katuseluugi liikumine lõpeb juhtnupu vabastamisel või mugavusasendi või maksimaalse avatud/suletud asendi saavutamisel.

Katuseluugi/päikesevarju sulgemiseks korrake eeltoodud toimingut vastupidiselt: vajutage juhtnuppu ettepoole/allapoole ning hoidke seda all, kuni katuseluuk/päikesevari jõuab suletud asendisse.

Märkus

Käsitsi avamiseks peab kardin olema enne panoraamkatuseluugi avamist täielikult avanenud. Vastupidiseks toiminguks peab panoraamkatuseluuk olema enne kardina sulgemist täielikult suletud.

Automaatne käitamine

Avage päikerevari maksimumasendisse: vajutage juhtnuppu tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.

Katuseluuki saab avada kahes asendis.

  • Mugavusasendis avamiseks vajutage juhtnuppu teist korda tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.
  • Seejärel maksimumasendisse avamiseks vajutage juhtnuppu kolmandat korda tahapoole (automaatse avamise asendisse) ja vabastage nupp.

Katuseluugi/päikesevarju sulgemiseks korrake eeltoodud toimingut vastupidiselt: vajutage juhtnuppu hoopis ettepoole/allapoole ja vabastage nupp.

Katuseluugi liikumine lakkab siis, kui klaas jõuab mugavusasendisse või maksimaalsesse avatud/suletud asendisse. Liikumine lõpeb ka juhtnupu uuesti kasutamisel.

Kui katuseluuk maksimaaselt avatud asendist sulgeda, ei peatu liikumine, kui luuk jõuab mugavusasendisse

Kiiravamine/-sulgemine

Panoraamkatuseluuki ja päikesesirmi saab samaaegselt avada/sulgeda.

Avamine: vajuta juhtelementi kaks korda tahapoole, automaatse talitluse asendisse ja lase lahti.

Avamine: vajutage juhtnuppu kaks korda ette-/allapoole, automaatse talitluse asendisse ja laske lahti.

Katuseluugi liikumine lõpeb mugavus- või suletud asendi saavutamisel. Liikumine lõpeb ka juhtnupu uuesti kasutamisel.

Kui katuseluuk maksimaaselt avatud asendist sulgeda, ei peatu liikumine, kui luuk jõuab mugavusasendisse Päikesesirmi liikumine ei peatu kunagi siis, kui katuseluuk on mugavusasendis.

Õhutusasend

Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.

Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.

Avamiseks vajutage juhtnuppu ülespoole.
Sulgemiseks vajutage juhtnuppu ette-/allapoole.

Õhutusasendi korral tõuseb esiosa tagumine serv üles. Kui päikesevari on täiesti kinni ja valitakse õhutusasend, avaneb kardin automaatselt umbes 50 mm.

Panoraamkatuse saab juhtnuppu ülespoole vajutades avatud asendist otse õhutusasendisse suunata. Liikumine lõpeb juhtnupu uuesti kasutamisel.

Päikesevarju automaatne sulgemine

Kui auto kuuma/päikeselise ilmaga parkida, sulgub päikesevari automaatselt 15 minuti möödumisel auto lukustamisest. Seda tehakse selleks, et salongitemperatuuri alandada ja kaitsta auto sisemust pleekimise eest.

Funktsioon lülitatakse tehases välja, kuid selle saab keskekraani abil välja- või uuesti sisse lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoLukustamine.

Aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks valige Päikesekardinate automaatne sulgemine.

Puldi, kesklukustusnupu või uksekäepidemega sulgemine

kaugjuhtimispult-võti

Hoidke kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu all seni, kuni panoraamkatuseluuk ja päikesesirm hakkavad sulguma.

Liikumine peatub, kui kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu uuesti vajutada või kui katus/sirm on jõudnud suletud asendisse.

Kesklukustuse nupp

Kesklukustuse nupp.

Kesklukustuse nupp.

Kui auto elektrisüsteem on vähemalt I süüteasendis, on võimalik panoraamkatuse sulgemiseks kasutada juhi või kaassõitja* kesklukunuppu.

Hoidke kesklukustusnuppu all seni, kuni panoraamkatuseluuk ja päikesesirm hakkavad sulguma.

Liikumine peatub, kui lukustusnuppu uuesti vajutada või kui katus/sirm on jõudnud suletud asendisse.

Ukse käepide

Võtmevaba lukustamise/lukust avamisega* autodel on välise uksekäepideme peal puutetundlik süvend.

Vajutage sõrmega ükskõik millise uksekäepideme peal olevat süvendit, kuni panoraamkatus ja päikesesirm hakkavad sulguma.

Nende liikumine peatub, kui vajutate sõrmega uuesti uksekäepideme süvendit, või siis, kui katus/sirm jõuab suletud asendisse.

Hoiatus

Kui panoraamkatus suletakse kaugjuhtimispuldi, kesklukustusnupu või uksekäepidemega, siis veenduge, et kellegi käed ei jääks selle vahele.

Oluline

Kontrollige, et panoraamkatus sulguks õigesti.

Muljumiskaitse

Panoraamkatuseluugi muljumiskaitse aktiveerub, kui klaaspaneeli või päikesesirmi automaatset sulgumist segab mõni objekt. Blokeerimise korral avaneb klaaspaneel või päikesesirm seejärel blokeeritud asendist automaatselt ligikaudu 50 mm (ehk täielikku õhutusasendisse). Muljumiskaitse aktiveerub ka klaaspaneeli või päikesesirmi avamisel.

Muljumiskaitse saab pärast sulgemise katkestamist (nt klaaspaneeli ümbritseva jää tõttu) välja lülitada, hoides nuppu pidevalt eesasendis või all, kuni klaaspaneel on sulgunud.


Kas sellest oli abi?