Akende, klaasi ja peeglite juhtnupud

Sisemine tahavaatepeegel

Uuendatud 7/23/2018

Tahavaatepeegli (reisijateruumis) hämardamiseks on nupp peegli alumises servas. Teise võimalusena toimub tahavaatepeegli hämardumine automaatselt.

Pimestuskaitse juhtelement

Käsitsi pimestuskaitse

Tagant tulev ere valgus võib peegelduda tahavaatepeeglis ja pimestada juhti. Kui teid pimestavad järelsõitja tuled, kasutage juhitavat pimestuskaitset:

Pimestuskaitse kasutamiseks viige juhtelement salongi poole.

Normaalasendisse naasmiseks viige juhtelementi tuuleklaasi poole.

Automaatne pimestuskaitse*

Tahavaatepeegel aktiveerib automaatselt taganttuleva ereda valguse pimestuskaitse. Käsitsi pimestuskaitse reguleerimine pole saadaval automaatse pimestuskaitse korral.

Tahavaatepeeglil on kaks andurit – üks ettepoole ja teine tahapoole suunatud – mis töötavad koos pimestava valguse tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. Ettepoole suunatud andur tuvastab ümbritsevat valgust ja tahapoole suunatud andur taga sõitvate autode sõidutulesid.

Märkus

Kui andureid varjavad näiteks parkimisload, transponderid, päikesesirmid või istmetel või pakiruumis olevad esemed selliselt, et valgus anduriteni ei pääse, väheneb tahavaatepeeglite pimestuskaitse funktsioon.

Automaatne tumendamine on sõidu ajal alati aktiveeritud, erandiks on tagurdamine. Tumendamise tundlikkust on võimalik kolme astme võrra seadistada ning see mõjutab nii sisemist tahavaatepeeglit kui uksepeegleid.

Märkus

Tundlikkuse muutmisel ei muudeta tumendamist koheselt, muudatus toimub aja jooksul.

Selle funktsiooni seadistused kuvatakse keskekraanil:

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoPeeglid.

Valige Peegli automaatne tuhmistamine valikus Normaalne, Tume või Hele.

Kompassiga saab varustada ainult automaatse pimestuskaitsega tahavaatepeegli.


Kas sellest oli abi?