Juhi ekraan

Juhi ekraan

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil kuvatakse teavet auto ja sõitmise kohta.

Juhiekraan sisaldab mõõdikuid, näidikuid ja hoiatussümboleid. Juhiekraanil kuvatav sisu oleneb auto seadmestikust, sätetest ja aktiivsetest funktsioonidest.

Juhiekraan on saadaval 12- ja 8-tollises mõõdus.

Hoiatus

Juhiekraani tõrke puhul ei pruugita ohutusteavet, näiteks pidurite, turvapatjade või teiste ohutussüsteemide teateid kuvada. Sellisel juhul ei saa juht kontrollida auto süsteemide olekut ja saa teavitusi ega hoiatusi.

Hoiatus

Kui juhi ekraan ei käivitu või sütti auto käivitamisel, või on osaliselt või täielikult loetamatu, ei tohi autot kasutada. Peaksite koheselt töökoja poole pöörduma. Volvo soovitab kasutada volitatud Volvo töökoda.

Juhiekraan, 12 tolli

Vasakul

 • Spidomeeter
 • Päevasõidumõõdik
 • Läbisõidumõõdik
 • Kiirusehoidiku ja kiirusepiiraja teave
 • Liiklusmärkide teave

Keskel

 • Märgu- ja hoiatussümbolid
 • Välistemperatuurimõõdik
 • Kell
 • Sõnumid, mõnel juhul graafilised
 • Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni
 • Uste ja turvavööde teave
 • Kompass
 • Media player
 • Navigatsioonikaart
 • Telefon
 • Häältuvastus

Paremal

 • Tahhomeeter (olenevalt valitud sõidurežiimist)
 • Kütusemõõdik
 • Käiguvahetuse näidik
 • Valitud sõidurežiim. Valitavad sõidurežiimid on Comfort, Off Road, Eco, Dynamic ja Individual
 • ECO näidik (sõltub valitud sõidurežiimist)
 • Funktsiooni Start/Stop olek
 • Jooksev kütusekulu
 • Rakendusemenüü (aktiveeritakse rooli klahvistikult)

Juhiekraan, 8 tolli

Vasakul

 • Tahhomeeter (olenevalt valitud sõidurežiimist)
 • Valitud sõidurežiim. Valitavad sõidurežiimid on Comfort, Off Road, Eco, Dynamic ja Individual
 • Kaugus kütusepaagi tühjenemiseni
 • Käiguvahetuse näidik
 • Välistemperatuurimõõdik
 • Märgu- ja hoiatussümbolid
 • Kütusemõõdik
 • ECO näidik (sõltub valitud sõidurežiimist)

Keskel

 • Sõnumid, mõnel juhul graafilised
 • Liiklusmärkide teave
 • Spidomeeter
 • Kiirusehoidiku ja kiirusepiiraja teave
 • Uste ja turvavööde teave

Paremal

 • Kompass
 • Media player
 • Telefon
 • Navigeerimisteave
 • Kell
 • Rakendusemenüü (aktiveeritakse rooli klahvistikult)
 • Jooksev kütusekulu
 • Läbisõidumõõdik
 • Päevasõidumõõdik
 • Märgu- ja hoiatussümbolid
 • Häältuvastus
 • Mootoritemperatuuri näidik

Juhiekraani aktiveerimine

Juhiekraan aktiveeritakse ukse avamisel (süüteasendis 0). Kui juhiekraani teatud aja jooksul ei kasutata, siis lülitub see välja. Selle taasaktiveerimiseks tehke üht järgmistest toimingutest.

 • Vajutage piduripedaali
 • Keerake süüde asendisse I või
 • Avage uks.

Juhiekraani seadistused

Mõned juhiekraanil nähtavad seadistused saab määrata rakendusemenüüs; vt peatükki "Juhiekraani rakendusemenüü".

Keskekraanil menüüs SeadedMinu autoKuvad saab määrata järgmiseid seadistusi.

 • Juhi infoekraani tausta olek. Valige, mis juhiekraani taustal kuvatakse (Ära kuva taustal teavet, Kuva teave esitatava meedia kohta või Kuva navigatsioon ka määramata marsruudi korral

  8-tollisel juhiekraanil kuvatakse ainult juhiseid ja 12-tollisel juhiekraanil kuvatakse ainult kaart. Lisateavet leiate jaotistest "Kaardinavigatsiooni ekraanid ja juhtnupud" ja "Kaardiga navigeerimine juhiekraanil".

  ). 12-tolline juhiekraan kuvab teavet ekraani keskel ning 8-tolline ekraan kuvab teavet ülemises paremas lahtris.
 • Teemad. Valige juhiekraani teema (väljanägemine) (Glass, Minimalistic, Performance või Chrome rings).

Süsteemikeelt saab muuta menüüs SeadedSüsteemSüsteemikeele valimine. Muudatus mõjutab kõigi ekraanide keelevalikut.


Kas sellest oli abi?