Juhi ekraan

Juhiekraanil ja keskekraanil olevad teated

Uuendatud 7/23/2018

Juhi- ja keskekraanil kuvatavad teated aitavad juhti erinevates olukordades.

Juhi ekraan

Juhiekraanil8-tollise juhiekraaniga. olev teade.

Juhiekraanil

8-tollise juhiekraaniga.

olev teade.

Juhiekraanil12-tollise juhiekraaniga. olev teade.

Juhiekraanil

12-tollise juhiekraaniga.

olev teade.

Juhiekraanil näidatakse juhi jaoks olulise tähtsusega teateid.

Muust kuvatavast teabest sõltuvalt võidakse sõnumeid näidata juhiekraani eri kohtades. Mõne aja möödudes või teate kinnitamisel/toimingu sooritamisel (kui on nõutav) kustub teade juhiekraanilt. Sõnumi salvestamisel paigutatakse see rakendusse Auto olek , mille saab avada keskekraani rakenduste kuval.

Sõnumite struktuur võib olla erinev ning need võidakse kuvada koos graafika, sümbolite või kinnitusnupuga.

Hooldusteated

Allpool on toodud valik olulisi hooldusteateid ja nende tähendused.

Teade

Spetsifikatsioon

Peatu ohutult Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Lülitage mootor välja Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Vajab kohe kooldust, Sõitke töökotta Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Pöörduge auto kontrollimiseks kohe teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Vajab hooldust Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Tavahooldus

Broneeri hooldus

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Kuvatakse enne järgmise hoolduse kuupäeva.

Tavahooldus

Aeg hoolduseks

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Kuvatakse järgmise hoolduse kuupäeval.

Tavahooldus

Hoolduse tähtaeg ületatud

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusseSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Kuvatakse hoolduskuupäeva möödumisel.

Ajutiselt välja lülitatud Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.

Mõni funktsioon on ajutiselt välja lülitatud ja lähtestatakse sõidu ajal või pärast taaskäivitamist automaatselt uuesti.

Keskekraan

Sõnum keskekraanil.

Sõnum keskekraanil.

Keskekraanil näidatakse juhi jaoks madalama tähtsusega teateid.

Enamik teateid näidatakse keskekraani olekuribal. Mõne aja möödudes või sõnumiga seonduva toimingu sooritamisel kaob sõnum olekuribalt. Kui sõnum tuleb salvestada, paigutatakse see keskekraani ülavaatesse.

Sõnumite struktuur võib olla erinev ning need võidakse kuvada koos graafika, sümbolite või sõnumiga lingitud funktsiooni aktiveerimise/deaktiveerimise nupuga.

Hüpikteated

Teatud juhtudel näidatakse sõnumit hüpikaknana. Hüpiksõnumid on olekuribal olevatest teadetest tähtsamad ning nende kustumiseks tuleb vajutada kinnitusnuppu või teha nõutud toiming. Salvestatavad sõnumid paigutatakse keskekraani ülavaatesse.


Kas sellest oli abi?