Näidikud ja reguleerimisnupud

Esiklaasinäidik*

Uuendatud 7/23/2018

Esiklaasinäidik kuvab juhi vaateväljas kiiruse, püsikiirushoidja, navigeerimise ja muu olulisega seotud hoiatusi ja teavet. Esiklaasinäidik edastab ka teetähiste ja sissetulevate telefonikõnede teavet.

Saabuvad telefonikõned.

Saabuvad telefonikõned.

Esiklaasinäidik täiendab auto juhiekraani ja kuvab tuuleklaasil teavet. Projitseeritud kujutist näeb ainult juhi kohalt.

Oluline

Kuvaseade, kust teavet projitseeritakse, asub armatuurlaual. Kuvaseadme katteklaasi kahjustuse vältimiseks ärge hoidke katteklaasil ühtki eset ning veenduge, et ükski ese ei kukuks klaasi peale.

Esiklaasinäidiku teabe näited.

Esiklaasinäidiku teabe näited.

Kiirus
Kiirusehoidik
Navigeerimine
Teetähised

Esiklaasinäidik võib ajutisel kuvada järgmisi eri sümboleid.

Hoiatussümboli olemasolul lugege juhiekraanil toodud hoiatusteadet.

Teabesümboli olemasolul lugege juhiekraanil toodud teadet.

Märkus

Kui funktsioon City Safety* on aktiveeritud, kuvatakse esiklaasinäidikul teabe asemel funktsiooni City Safety graafika. See graafika ilmub isegi siis, kui esiklaasinäidik on välja lülitatud.

Funktsiooni City Safety graafika vilgub juhi tähelepanu püüdmiseks.

Funktsiooni City Safety graafika vilgub juhi tähelepanu püüdmiseks.

Märkus

Juht ei näe esiklaasinäidiku teavet hästi järgmistel juhtudel:

  • päikseprillide kandmine
  • juhiasend – juht ei istu istme keskel
  • kuvaseadmel olevad objektid varjavad klaasi
  • ebasoodsad valgustingimused.

Märkus

Kui kasutate esiklaasinäidikut, võivad teatud visuaalefektid tekitada peavalu ja stressi.

Märkus

Esiklaasinäidikut saab aktiveerida/inaktiveerida ja reguleerida ainult siis, kui see kuvab projitseeritud kujutise. Auto mootor peab töötama.

Esiklaasinäidiku sisse- ja väljalülitamine

Seda rakendust on võimalik keskekraanilt kahel viisil aktiveerida/keelata:

Funktsioonide kuva kaudu

Vajutage nuppu Sõiduabi näidik.

Sätete kaudu

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoKuvad.

Valige/tühistage Sõiduabi näidik.

Kuvamisvalikute määramine

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoKuvadÜlemise kuva valikud.

Valige Kuva navig. sõiduabi näidikulRoad Sign Information sõiduabi näidikulKuva juhiabi sõiduabi näidikul või Kuva telefon sõiduabi näidikul.

Heleduse ja vertikaalasendi muutmine

Vajutage keskekraani funktsioonikuval nuppu Sõiduabi näid. reguleerimised.

Juhi vaateväljas kuvatava pildi heleduse ja vertikaalasendi muutmiseks kasutage rooli parempoolset klahvistikku.

Heleduse vähendamine
Heleduse suurendamine
Asendi tõstmine
Asendi langetamine
Kinnitus

Heleduse muutmine

Graafika heledust muudetakse automaatselt vastavalt taustvalgusele. Heledust mõjutavad ka auto teiste ekraanide heleduse reguleerimine.

Elektrilise esiistme mälufunktsioon*

Mällu saab talletada elektrilise esiistme vertikaalse asendi.

Kalibreerige horisontaalset asendit

Esiklaasi näidiku horisontaalne asend võib vajada kalibreerimist pärast tuuleklaasi või näidiku asendamist. Kalibreerimine tähendab, et kuvatavat pilti pööratakse päri- või vastupäeva.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Valige Minu autoKuvadSõiduabi näidiku kalibreerimine.

Kalibreerige pildi horisontaalset asendit rooli parempoolse klahvistikuga.

Pööra vastupäeva
Pööra päripäeva
Kinnitus

Puhastamine

Puhastage katteklaasi ettevaatlikult puhta ja kuiva mikrokiudlapiga. Vajadusel niisutage kergelt mikrokiudlappi.

Ärge kasutage kunagi tugevat plekieemaldit. Volvo edasimüüjalt saad spetsiaalse puhastusvahendi, mida võib raskema mustuse eemaldamiseks kasutada.

Tuuleklaasi vahetus

Esiklaasinäidikuga autodel on spetsiaalne esiklaas, mis vastab projetseeritava teabe kuvamise nõuetele.

Esiklaasi vahetamiseks võtke ühendust volitatud töökojagaSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.. Esiklaasinäidiku graafika õigeks kuvamiseks tuleb paigaldada õiget tüüpi esiklaas.


Kas sellest oli abi?