Rool

Käiguvahetamine roolilabadega*

Uuendatud 7/23/2018

Roolilabad on käigukangi täiendus ning võimaldavad käike käsitsi vahetada käsi roolilt tõstmata.

Roolilabade aktiveerimine

Käikude vahetamiseks roolil asuvate labadega tuleb need kõigepealt aktiveerida:

Tõmmake üht labadest enda poole.

Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.

Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega.

Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega.

Manuaalse käiguvahetuse režiim

Käiguasendis M aktiveeritakse roolilabad automaatselt.

Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega (manuaalse käiguvahetuse režiim).

Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega (manuaalse käiguvahetuse režiim).

Käiguvahetus

Käigu vahetamiseks ühe astme võrra tehke järgmist.

Tõmmake üht laba tahapoole - rooli suunas - ja vabastage.

"-": valib järgmise madalama käigu.
"+": valib järgmise kõrgema käigu.

Käiguvahetus toimub iga labatõmbega, kui mootori kiirus ei välju lubatud vahemikust.

Pärast iga käiguvahetust muutub näidikuplokis hetkel valitud käigu number.

Funktsiooni väljalülitamine

Käsitsi inaktiveerimine

Roolilabade väljalülitamiseks tõmmake mõlemat roolilaba rooliratta poole ja hoidke neid paigal, kuni hetkel valitud käigu number juhiekraanil kustub.

Automaatne inaktiveerimine

Kui roolilabasid ei kasutata, inaktiveeritakse need lühikese aja pärast. Seda tähistab hetkel valitud käigu numbri kustumine.

Mootoriga pidurdamisel kehtib erand – siis aktiveeritakse labad kogu mootoriga pidurdamise ajaks.


Kas sellest oli abi?