Seaded ja juhi profiilid

Sätete lähtestamine seadistuskuval

Uuendatud 7/23/2018

Kõik sätted saab seadistuskuval korral vaikeväärtustele nullida.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage SüsteemAlgseaded.

Nullimise kinnitamiseks vajutage OK.


Kas sellest oli abi?