Seaded ja juhi profiilid

Seadistuskuva

Uuendatud 7/23/2018

Auto paljude funktsioonide sätteid ja teavet saab hallata keskekraani sätete vaates.

Sätete vaate avamine/sulgemine ning seal liikumine

Ülavaade valiku Seaded nupuga.

Ülavaade valiku Seaded nupuga.

Ülavaate avamiseks lohistage vahekaart keskekraani ülaosas alla.

Sätete vaate avamiseks vajutage Seaded.

Vajutage ühte näidatud kategooriat ja liikuge alamkategooriatesse või sätetesse, milleks vajutage valikut veel kord.

Sätete vaatesse naasmiseks vajutage Tagasi.

Sätete vaate sulgemiseks vajutage Sulge.

Sätte muutmine

Sätete vaate alamkategooria erinevate sätetega (siin on näidatud multifunktsionaalne nupp ja valikunupud).

Sätete vaate alamkategooria erinevate sätetega (siin on näidatud multifunktsionaalne nupp ja valikunupud).

Vajalikule sättele liikumiseks vajutage kategooriat ja alamkategooriat.

Muutke vähemalt ühte sätet. Erinevat tüüpi sätteid saab muuta erineval moel (iga tüübi kirjelduse leiate allpoolt).

Muudatused salvestatakse viivitamatult.

Sätete tüübid

Sätteid on erinevat tüüpi.

Sätte tüüp

Kirjeldus

Päästikfunktsioon

Käivitab rakenduse või esitab täiustatud sätete vaate, nt Bluetooth-ühenduse loomiseks.

Valikunupp

Valige erinevatest valikutest säte, milleks vajutage valikunuppu, nt süsteemikeele valimiseks.

Multifunktsionaalne nupp

Valige millegi tase, milleks vajutage nupul vajalikku osa, nt rakenduse City Safety tundlikkuse taseme valimiseks.

Märkeruut

Funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks märkige ruut/kustutage sellest märge, nt istmesoojenduse automaatseks käivitamiseks.

Liugur

Valige millegi tase intervallis, milleks vajutage liugurit ja lohistage seda, nt helitugevuse muutmiseks.

Teabe kuvamine

Tegelik säte puudub. Kuvab millegi kohta teavet, nt auto identifitseerimisnumbri.


Kas sellest oli abi?