Seaded ja juhi profiilid

Seadistuskuva kategooriad

Uuendatud 7/23/2018

Seadistuskuval on mitu põhi- ja alamkategooriat, kuhu on kogutud auto paljude funktsioonide seadistused ja teave.

Seadistuskuval on seitse põhikategooriat: Minu auto, Heli, Navigatsioon, Meedium, Side, Kliima ja Süsteem.

Iga kategooria sisaldab omakorda mitut alamkategooriat ja seadistussuvandit. Allpool esitatud tabelid on näidatud alamkategooriate esimene tase. Funktsiooni või ala seadistussuvandeid kirjeldatakse täpsemalt seonduvas jaotises kasutusjuhendis. Kui seonduvas jaotises süsteemiseadeid ei kirjeldata, vt jaotist "Süsteemiseadete muutmine seadistuskuval".

Minu auto (My Car)

Alamkategooriad

Kuvad

IntelliSafe

Parkimisabi

Sõidurežiim/Individuaalne sõidurežiim*

Tuled

Peeglid

Lukustamise/avamise tagasiside

Elektriline seisupidur

Istmed

Klaasipuhasti

Vedrustus

Heli

Alamkategooriad

Helielamus *

Tämber

Balanss

Süsteemi helitugevused

Navigeerimine

Alamkategooriad

Kaart

Marsruut

Liiklus

Juhised

Süsteem

Meedia

Alamkategooriad

AM/FM-raadio

DAB

Gracenote®

Video

Side

Alamkategooriad

Telefon

Tekstiteated

Bluetooth

Wi-Fi

Auto Wi-Fi pääsupunkt

Auto modemi Internet

Volvo On Call

Volvo hooldusvõrgud

Kliimaseade

Põhikategoorial Kliima alamkategooriaid pole.

Süsteem

Alamkategooriad

Kellaaeg ja Kuupäev

Keel

Klahvide paigutus

Hääljuhtimine

Ühikud

Mäluseade

Tarkvarauuendused

Algseaded

Teenused


Kas sellest oli abi?