Sümbolid ja teated

Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (Electronic Stability Control -ESC) puudutavaid sümboleid ja teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

Põleb püsivalt ligikaudu 2 sekundit.

Süsteemi kontroll pärats mootori käivitamist.

Vilgub.

ESC süsteem on aktiveeritud.

Lamp põleb pidevalt.

Sportrežiim on valitud.

MÄRKUS. ESC süsteemi selles režiimis ei deaktiveerida – selle jõudlust vähendatakse osaliselt.

ESC

Ajutiselt välja lülitatud

ESC süsteem on piduri liigse temperatuuri tõttu ajutiselt välja lülitatud. Süsteem rakendub automaatselt, kui pidurid on maha jahtunud.

ESC

Vajab hooldust

ESC süsteem on välja lülitunud.

  • Peatage auto ohutus kohas, lülitage mootor välja ja käivitage uuesti.
  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?