Sümbolid ja teated

Juhi ekraanil olevad märguandesümbolid

Uuendatud 7/23/2018

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või vea ja tõrke korral süsteemi/funktsiooni toimes.

Tähis

Spetsifikatsioon

Informatsioon, loe ekraaniteksti

Kui mõni auto süsteemidest ei tööta nii nagu ette nähtud, süttib see infosümbol ja juhi ekraanil kuvatakse tekstteade. Infotähist näidatakse vahest koos muude tähistega.

Viga pidurisüsteemis

Sümbol süttib kui seisupiduri töös on tõrge.

Viga ABS-süsteemis

Selle sümboli süttimine tähendab, et süsteem ei tööta. Auto tavaline pidurisüsteem töötab ilma ABS-funktsioonita edasi.

Automaatpidur on sisse lülitatud

Pidur hoiab autot paigal, kui auto on seisma jäänud. Sümbol süttib, kui funktsioon on aktiveeritud ja jalgpidur või seisupidur on rakendatud.

Rehvirõhu seiresüsteem

Sümbol süttib, kui rehvirõhk on liiga madal. Rehvirõhu süsteemi tõrke korral vilgub sümbol esmalt ühe minuti ja jääb seejärel põlema. See võib juhtuda, kuna süsteem ei suuda rehvirõhku tuvastada või juhti hoiatada.

Heitmesüsteem

Kui tähis kuvatakse pärast mootori käivitamist, võib auto heitmesüsteemis viga olla. Sõitke kontrollimiseks autoteenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Vasak- ja parempoolne suunatuli

Sümbol vilgub suunatulede kasutamisel.

Gabariidituled/päevasõidutuled

Sümbol süttib kui gabariidituled/päevatuled on sisse lülitatud.

Viga ABL-süsteemis

ABL funktsiooni (Active Bending Lights) täitmise tõrke korral kuvatakse sümbol.

Aktiivsed kaugtuled põlevad

Sümbol süttib siniselt kui automaatsed kaugtuled on sisse lülitatud.

Aktiivsed kaugtuled ei põle

Sümbol süttib valgelt kui automaatsed kaugtuled on välja lülitatud.

Kaugtuli sees

Sümbol põleb siis, kui kaugtuled on sisse lülitatud või neid vilgutatakse.

Aktiivsed kaugtuled põlevad

Sümbol süttib siniselt kui automaatsed kaugtuled on sisse lülitatud. Gabariidituled/päevatuled on sisse lülitatud.

Aktiivsed kaugtuled ei põle

Sümbol süttib valgelt kui automaatsed kaugtuled on välja lülitatud. Gabariidituled/päevatuled on sisse lülitatud.

Kaugtuli sees

Sümbol süttib kui kaugtuled/gabariidituled on sisse lülitatud.

Eesmised udutuled põlevad

See sümbol süttib, kui eesmine udulatern on sisse lülitatud.

Tagumine udulatern põleb

See sümbol süttib, kui tagumine udutuli on sisse lülitatud.

Vihmaandur on sisse lülitatud

See sümbol süttib, kui vihmaandur on sisse lülitatud.

Eelsoojendus on sisse lülitatud

See sümbol süttib, kui mootoriplokk ja salongikütteseade/kliimaseade eelsoojendus on sisse lülitatud.

Stabiilsussüsteem

Tule vilkumine näitab, et stabiilsussüsteem töötab. Sümboli pidev põlemine tähendab, et süsteemis on rike.

Stabiilsussüsteem, sport-režiim

Spordirežiim lisab auto juhtimisele sportlikkust. Süsteem tuvastab, kas gaasipedaali ja rooli kasutamine ning kurvide läbimine on tavalise sõiduga võrreldes energilisem ja võimaldab teatud piirini tagaosa kontrollitud külglibisemist enne vahele segamist ja auto liikumise stabiliseerimist. Sümbol süttib, sportrežiim on aktiveeritud.

Sõidurajaabi

Valge tuli: sõidurajaabi on sees ja sõiduridasid tuvastatakse.

Hall tuli: sõidurajaabi on sees, aga sõiduridasid ei tuvastata.

Kollane tuli: Sõidurajahoiatused/-märguanded.

Sõidurajahoiatused ja vihma andur

Valge tuli: sõidurajaabi on sees ja sõiduridasid tuvastatakse. Vihma andur on sisse lülitatud.

Hall tuli: sõidurajaabi on sees, aga sõiduridasid ei tuvastata. Vihma andur on sisse lülitatud.

Uste, kapotikaane, tagaluugi ja kütusepaagi korgi meeldetuletus

Kui kapotikaas, tagaluuk, kütusepaagi kork või uks ei ole korralikult suletud, kuvatakse juhi ekraanil teave või hoiatussümbol ja graafika.


Kas sellest oli abi?