Sümbolid ja teated

Keskekraani olekuriba tähised

Uuendatud 7/23/2018

Ülevaade keskekraani olekuribal kuvatavatest tähistest.

Olekuribal kuvatakse käimasolevad tegevused ja mõnikord ka nende olek. Kõiki tähiseid alati ei näidata, sest välja suurus on piiratud.

Tähis

Spetsifikatsioon

Rändlus on aktiveeritud.

Mobiiltelefonivõrgu signaalitugevus.

Bluetooth -seade on ühendatud.

Bluetooth -ühendus on aktiveeritud, kuid ükski seade ei ole ühendatud.

Ühendatud Wi-Fi -võrku.

Jagamine on aktiveeritud (Wi-Fi -pääsupunkt) Auto jagab olemasolevat ühendust.

Automodem on aktiveeritud.

Internetiühendus USB i kaudu loodud.

Mobiiltelefonivõrgu ühendustüüp (2G, 3G)

Kaugdiagnostika on aktiivne.

Tegevus on pooleli.

Eelsoojendus töötab.

Heliallikat taasesitatakse.

Heliallikas on peatatud.

Telefonikõne on pooleli.

Heliallikas on vaigistatud

Raadiokanalite kaudu saadud uudised.

Liiklusteave on vastu võetud.

Kell.


Kas sellest oli abi?