Sümbolid ja teated

Kohanduva kiirusehoidiku* sümbolid ja sõnumid

Uuendatud 7/23/2018

Juhiekraanil võidakse kuvada adaptiivset kiirushoidikut (Adaptive Cruise Control -ACC) puudutavaid sümboleid ja teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

Sümbol on VALGE

Auto liigub etteantud kiirusel.

Pole saadaval ja sümbol on HALL

Adaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Adaptiiv. kiirusehoidik

Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.


Kas sellest oli abi?