Valgustuse juhtnupud

Kaugtulede sisselülitamine/väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Kaugtuled aktiveeritakse roolikangi abil.

Aktiivsed kaugtuled aktiveeritakse roolikangi valikunupuga.

Pööratava rõngaga roolikang.

Pööratava rõngaga roolikang.

Kaugtulevilgutuse asend
Kaugtulede asend

Kaugtulede vilgutamine

Tõmmake roolikangi õrnalt tagasi kaugtulede vilgutamisasendisse. Kaugtuled süttivad niikauaks, kuni roolikang lastakse lahti.

Kaugtuled

Kaugtulesid on võimalik sisse lülitada, roolikangi pöördnupp on asendis Sisselülitatud lähitulede korral. või . Kaugtulede sisselülitamiseks lükake roolikangi armatuurlaua suunas. Välja lülitamiseks tõmmake roolikangi tagasi.

Kui kaugtuled on aktiveeritud, süttib juhi ekraanil sümbol .

Aktiivne kaugtuli

Aktiivsed kaugtuled on funktsioon, mis kasutab tuuleklaasi ülaservas paiknevat kaameraandurit vastutulevate liiklejate esitulede valguse või eessõitvate sõidukite tagatulede valguse tuvastamiseks, millest juhinduvalt lülitab kaugtuled ümber lähituledele. Funktsioon võib arvesse võtta ka tänavavalgustust.

Halogeentuledega auto

Tuled lülituvad tagasi kaugtuledele umbes sekundi vältel, kui kaamera sensor ei tuvasta enam vastutuleva liikluse esitulesid ega eesõitvate sõidukite tagatulesid.

LED

LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)

-esituledega auto*

Erinevalt tavalisest pimestuskaitsest jäävad lähituled koos kaugtuledega põlema mõlemal pool vastutulevaid või eessõitvaid sõidukeid - pimestuskaitset rakendatakse ainult otse sõidukile suunatud valguvihule.

Lähituli otse vastutulevate sõidukite suunas, kuid kaugtule püsimine mõlemal pool sõidukit.

Lähituli otse vastutulevate sõidukite suunas, kuid kaugtule püsimine mõlemal pool sõidukit.

Tuled lülituvad täiskaugtuledele ligikaudu sekund pärast seda, kui kaamerasensor ei tuvasta enam vastutuleva liikluse esitulesid ega eesõitvate sõidukite tagatulesid.

Aktiveerimine/desaktiveerimine

Funktsioon saab käivituda sõites pimedas kiirusel umbes 20 km/h(12 mph) või kiiremini.

Aktiivsete kaugtulede sisse-/väljalülitamiseks pöörake roolikangi pöördnupp asendisse ja vabastage. Kui aktiivsed kaugtuled lülitatakse välja siis, kui põhituled põlevad, lülituvad lähituled automaatselt sisse.

Kui aktiivsed kaugtuled on sisse lülitatud, helendab juhiekraanil valge sümbol .

Kaugtulede sisselülitamisel põleb sümbol sinisena. See kehtib ka LED-esitulede kohta, kui kaugtuli on osaliselt lähituledele lülitunud, st kohe, kui tuli põleb eredamalt kui lähituled.

Käsitsi käitamine

Märkus

Hoidke esiklaasi pind kaameraanduri ees jääst, lumest, udust ja mustusest vaba.

Ärge pistke ega kinnitage midagi tuuleklaasi külge kaameraanduri ette, sest see võib vähendada mõne kaamerast sõltuva süsteemi efektiivsust või peatada selle töö.

Kui see sümbol kuvatakse juhiekraanil koos teatega Aktiivsed kaugtuledAjutiselt pole saadaval, siis tuleb lähi- ja kaugtulesid lülitada käsitsi. Roolikangi valikunupp võib ikka olla asendis . Sümbol nende teadete kuvamisel kustub.

Sama kehtib ka siis, kui nimetatud sümbol ilmub koos teatega Tuuleklaasi andurAndur blokeeritud, vt kasutusjuhendit.

On võimalik, et aktiivsete kaugtulede kasutamine on ajutiselt blokeeritud, nt tiheda udu või paduvihma korral. Aktiivsete kaugtulede taas kasutatavaks muutudes või takistuse eemaldamisel tuuleklaasi anduritelt teade kustub ja süttib sümbol .

Hoiatus

Aktiivsed kaugtuled aitavad soodsates oludes saavutada optimaalset valgusvihku.

Juht vastutab alati lähi- ja kaugtulede vahel käsitsi ümberlülitamise eest, kui liiklusolukord või ilmastikutingimused seda nõuavad.

Oluline

Lähi- ja kaugtulede käsitsi ümberlülitamine võib osutuda vajalikuks näiteks järgmistel juhtudel:

 • tugevas vihmas või tihedas udus
 • jäises vihmas
 • kerges lume- või lörtsisajus
 • kuuvalguses
 • halvasti valgustatud asulateel sõites
 • kui eessõitvate sõidukite valgustus on nõrk
 • kui teel või tee ääres on jalakäijaid
 • kui tee lähedal on tugevalt peegeldavaid objekte, näiteks silte
 • kui vastutulevate sõidukite valgust varjab nt põrkepiire
 • kui ristuvatel teedel liigub sõidukeid
 • künkaharjal või orus
 • järskudes kurvides

Kaameraandurite piirangute kohta vt lisateavet artiklist "Funktsiooni City Safety piirangud".


Kas sellest oli abi?