Valgustuse juhtnupud

Lähenemisvalgustuse kestus

Uuendatud 7/23/2018

Lähenemisvalgustus lülitab põlema gabariidituled, ukselinkide tuled*, numbritule, reisijateruumi laevalgustuse ja põrandavalgustuse.

Lähenemisvalgustus lülitatakse sisse kaugjuhtimispult-võtmest kui auto on lukust lahti.

Funktsiooni kaugjuhtimispuldiga käivitamine lülitab põlema gabariidituled, ukselinkide tuled*, numbritule, reisijateruumi laevalgustuse ja põrandavalgustuse.

Funktsiooni saab keskekraanilt aktiveerida/deaktiveerida.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage Minu autoTuledVälisvalgustus.

Tühistage valik/märkige valik Lähenemistuled.


Kas sellest oli abi?