Valgustuse juhtnupud

Päevasõidutuled

Uuendatud 7/23/2018

Päevasõidutuled süttivad, kui keerate roolisamba hooval oleva valikulüliti asendisse , või , auto elektrisüsteem on süüteasendis II või mootor töötab. Asendi puhul kehtib see vaid päevavalguses. Muudes oludes süttivad hoopis lähituled.

Päevasõidutuled päevasel ajal. DRL

Keerake hoova valikulüliti asendisse AUTO.

Keerake hoova valikulüliti asendisse AUTO.

Kui hoova valikulüliti on asendis , süttivad päevaajal sõitmisel erituled (Daytime Running Lights - DRL). Auto lülitab hämaras või päevavalguse nõrgenemisel päevasõidutuled automaatselt lähituledeks ümber. Lähituledele lülitutakse ümber ka tagumiste udutulede aktiveerimisel.

Hoiatus

See süsteem aitab säästa energiat - see ei suuda igas olukorras kindlaks määrata, kas päevavalgus on liiga nõrk või piisavalt tugev, nt udus ja vihmas.

Juht peab alati veenduma, et auto tulede olek vastab liiklussituatsioonile ja kohaldatavatele liikluseeskirjadele.


Kas sellest oli abi?